Raindrops (An Angel Cried) (Vietnámi translation)

Advertisements
Vietnámi translation

Những Giọt Mưa (Một Thiên Thần Đã Khóc)

Khi những giọt mưa lặng rơi từ trên trời
Ngày anh lìa bỏ tôi, một thiên thần đã khóc
Ôi, cô ấy đã khóc, một thiên thần đã khóc
Cô ấy đã khóc
 
Kűldve: Pham Hoang Péntek, 17/08/2018 - 10:25
Last edited by Pham Hoang on Szombat, 18/08/2018 - 17:50
Angol

Raindrops (An Angel Cried)

Hozzászólások