Reklám

Please help to translate "Esimde (Эсимде)"

Kyrgyz/Transliteration/Transliteration 2
A A

Esimde (Эсимде)

Жайдын бир гана толук ай кезинде, ай,
Адырлуу гана тоонун бетинде.
Сан гүлдөн тандап бирди үзгөн, ай,
Жайдары гана селки, ай эсимде.
 
Ааа-иий,оо-о иий эсимде...
 
Жайдын бир гана толук ай кезинде, ай,
Адырлуу гана тоонун бетинде.
Сан гүлдөн тандап бирди үзгөн, ай,
Жайдары гана селки, ай эсимде.
 
Ааа-иий,оо-о иий эсимде...
 
Hozzászólások