Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

מה קרה? (Ma Kara?)

Héber
Héber
A A

מה קרה?

קח את הדברים שלך
קח את כל החברים
המושפעים שלך
את הבגדים היקרים
של השתפים הזולים שלך
את החוסר ביטחון הזה
הצימאון הזה
לא מחמיאים לך בבית
בארמון הזה אה?
 
דוגמניות בין הרגליים כל היום
וואלה יש מי שיגיד שאתה חי את החלום
איזה חלום נשמה
החיים שלך סיוט
השתכרנו ואמרת לי שבא לך למות
 
מה קרה
למה אתה לא שמח
הרי יש לך הכל
מאמי מה אתה לוקח
כדי לחייך ביום
ובלילה
מה קרה
וממה אתה בורח
 
זהו זה סופי אל תתקרב
כן מחקתי את המספר
כן הורדתי לך עוקב
לא רציתי מלחמה
וזה לא שאתה אויב
אני שרופה לך על החיים
אהבה שלי בלב
 
יש דברים שלא עושים
ואתה לא מכבד
אז אני לא האחרונה
שיצא לך לאבד
לפעמים אתה שטן
מאמי אני לא קורבן
לא שלך לא של האקסית שלך
לא של החתן
 
Transliteration

 

Login or register to post translation
Hozzászólások