Translate Leliță coconiță

Román

Leliță coconiță

Păi, hop, leliță coconiță,
Hop, leliță coconiță,
Nu știi țăse1-n patru iță2,
Nu știi țăse-n patru iță.

Nu știi țese, nici urzî3,
Dar la joc te știi suci4.

Nu știi țăse nici în două,
Nu știi țăse nici în două,
Cum ți fa5 cămeșă6 nouă?
Cum ți fa7 cămeșă nouă?

Nu știi țese, nici urzî,
Dar la joc te știi suci.

Săraca mândruța zghiară8,
Săraca mândruța zghiară:
De ce nu știi pune gheară9?
De ce nu știi pune gheară?

C-a10 apune după casă,
Câți or trece toți să țeasă.

11 la noi prin Pătrova12,
Pă la noi prin Pătrova,
Nu-i modru a te-nsura13,
Nu-i modru a te-nsura.

Fetele stau după masă
Și nu-i măturat prin casă,
Stau cu ficiorii14 prin tindă,
Și gunoiu-i până-n grindă.

 • 1. țese
 • 2. ițe
 • 3. urzi
 • 4. (here) = to dance
 • 5. cum ți-i face = cum ți-ai face = cum să îți faci
 • 6. cămașă
 • 7. să îți faci
 • 8. (regionalism) = zbiară (> a zbiera)
 • 9. "Gheară" means "claw", but in a loom it is also called "cioacă", which is also a childish word for "penis".
 • 10. că a apune = că va apune
 • 11. pe
 • 12. Pătrova = Petrova
 • 13. Nu-i modru a te-nsura = there's no way to get married, no chance in getting married
 • 14. feciorii
More translations of "Leliță coconiță"
Hozzászólások