Translate Va'nj dau bana tutã

Romanian (Aromanian)

Va'nj dau bana tutã

Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã
Nã vãsãlii , ti tini lea Marie
Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã
Nã vãsãlii , ti tini lea Marie

Opa opa opa la, cã tse bati inima
Opa opa opa, cã sh’ea mi va
Opa opa opa la, cã tse bati inima
Opa opa opa, cã sh’ea mi va

Lilici dit munti cu steali pi frãmti
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria
Lilici dit munti cu steali pi frãmti
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria

Opa opa opa la, cã tse bati inima
Opa opa opa, cã sh’ea mi va
Opa opa opa la, cã tse bati inima
Opa opa opa, cã sh’ea mi va

I’analtã , ii musheatã , i’ancundjiatã
Mesea i'u frãndzã cara u’a strindzã
I’analtã , ii musheatã , i’ancundjiatã
Mesea i'u frãndzã cara u’a strindzã

Opa opa opa la, cã tse bati inima
Opa opa opa, cã sh’ea mi va
Opa opa opa la, cã tse bati inima
Opa opa opa, cã sh’ea mi va

Submitter's comments:
Hozzászólások