Samfundets Fjende (Angol translation)

Advertisements
Dán

Samfundets Fjende

Volden gror på den kolde jord
Systemet kræver profit
Der vokser et skel
 
Det er samfundet selv
Der er samfundets fjende nummer ét, nummer ét, nummer ét
 
Her er intet nyt
Vi holder med snyderen, ikk' ham, der bli'r snydt
Hostle, spæn, spendér, spurt som Kurt Thorsen
Lev risky som Riskær
Der' en pyramide på the dollar-dollar bill
Og det' fordi at hele lortet er et pyramidespil
Det' ikk' en dødssynd at være skidegrådig
Det' her meget være at være middelmådig
[?]
Det' vulgært, og dét er guld værd
Flyv højt, fuck op, fald dybt for det, der frister
Flæk af grin og duk op som en korkprop til de fine fester
Fuck tæring efter næring
Først snyde så nyde indtil Dankort-spærring
Skid på det, fuck aftøring efter afføring
Bare fyr den af og før dig frem indtil afhøring
 
Det er samfundet selv
Der er samfundets fjende nummer ét, nummer ét, nummer ét
 
Nummer ét (x3)
 
Bøllebank, gyllestank, gyldent håndslag
Der' nogle møder, jeg åndsvagt gerne vil optag'
"All we need is love"
[?] må børshajer banke rotter på rov
Market' er reguleret af en masse frygt
Millioner genereres ved et tastetryk
Og det' jo bare skingrende skønt
At vi langsomt afskaffer klingende mønt
Så dine penge er et tal, der' helt abstrakt
Til de kradser af på inkasso-klapjagt
For der' intet gemt i hemmelige huller
Når dine løn kun findes som ettaller og nuller
Det' ikk' som min morfar med madrassen fuld af cash
Der' intet tilbage efter servercrash't
Det ka' man ikk', så må man låne, simpel matematik
Det her er ikk' baggrundsmusik, det' afgrundsmusik
Som de synger for mig uden merpris
For til dem, der har meget, ska' mere gi's
"Det' bare for meget, altså"
Høje idealer, hvis de ka' betale sig
Hvordan bli'r man rig? Den rigeste nation vi har haft
Ble' bygget med gratis arbejdskraft
USA
Står for "ubetalt slavearbejde uden feriedage"
Og det ble' til overforbrug
Li'som Seebachs brug af bogstavet U
Og overforbrug, det blev til overtro
Overtro på at det nok ska' gå
Men Luxembourg får snart en kyststrækning
Og mit luksusbur får en nervøs trækning
Har du en kanin i dit ærm'
Ka' vi bytte din fladskærm til en faldskærm
For jo mere du har, jo mere ka' du mist'
Find en giftslange, der ka' vogte din kist'
Flovheden forstummer, når man har det fedt
Vi' vores egen fjender nummer ét
 
Det er samfundet selv
Der er samfundets fjende nummer ét, nummer ét, nummer ét
 
Og så begynder vi forfra
Dét' den onde cirkel
Er det ikke en dejlig, demokratisk verden, vi stiler imod?
Ka' vi ikke se, at hvis folket ikke vågner
Så går det værre end nogensinde
For så bli'r vi ganske simpelt vor kulturs undergang
Hvis ikke vi vender om
[?]
Så går vi undergangen i møde
Så'n her... ja
 
Volden gror på den kolde jord
Systemet kræver profit
Der vokser et skel
 
Kűldve: HinKyto Péntek, 05/10/2018 - 21:55
Align paragraphs
Angol translation

Society's Enemy

Violence is increasing on this cold planet
The system demands profit
A divide is growing
 
It's society itself
Which is society's enemy number one, number one, number one
 
There's nothing new here
We side with the cheater, not the guy who's cheated
Hustle, dash, spend money, sprint like Kurt Thorsen1
Live risky like Riskær2
There's a pyramid on the dollar-dollar bill
And that's because all that shit as a pyramid scheme
And it's no deadly sin to be fucking greedy
Here, it's much worse to be mediocre
[?]
It's vulgar, and that's worth gold
Fly high, fuck up, fall far for temptations3
Laugh maniacally and appear like a cork at the fancy parties
Screw only spending what you can afford
First you cheat, then you enjoy until your credit card gets blocked
Don't give a fuck, screw wiping after defecation
Just rock and show off until the interrogation
 
It's society itself
Which is society's enemy number one, number one, number one
 
Number one (x3)
 
Thrashing, manure stench, golden handshake
There are some meetings I'd really like to record
"All we need is love"
[?] the wolves of wall street can beat rats as they please
The market is regulated by a lot of fear
Millions are earned with one key stroke
And it's just so great
That we're slowly getting rid of jangling coins
So that your money is a completely abstract number
Until they disappear on a debt collection witch hunt
'Cause there's nothing hidden in secret holes
When your payment only exists as ones and zeros
It's not like my grandpa with his mattress full of cash
There'll be nothing left after the server crash
You can't do that, then you'll have to loan money, that's simple math
This isn't background music, it's music from the abyss
That they sing to me without an extra cost
'Cause we've got to give more to those who have a lot
"It's just too much"
High ideals... if they're worth it
How do you get rich? The richest nation we've had
Was built with free labor
USA
Is short for "ubetalt slavearbejde uden feriedage"4
And that became an overuse
Like Seebach's use of the letter U5
And the overuse became a superstition
A superstition that things would be fine
But Luxembourg will soon get a coastal area
My luxury cage will soon get a nervous twitch
If you've got a rabbit up your sleeve
We'll swap you flatscreen TV for a parachute
'Cause the more you have, the more you can lose
Find a venomous snake to guard your coffin
Your embarrassment disappears when you're having an awesome time
We're our own enemy number one
 
It's society itself
Which is society's enemy number one, number one, number one
 
And then we start over
It's the vicious circle
Isn't it a wonderful, democratic world we're striving towards?
Don't we see that if the people don't wake up
Things will be worse than ever before
'Cause then we'll quite simply become our culture's downfall
If we don't turn around
[?]
We'll be facing our downfall
Like this... well
 
Violence is increasing on this cold planet
The system demands profit
A divide is growing
 
  • 1. A Danish jurist sentenced for fraud, forgery, and tax evasion
  • 2. I'm not sure who this is referring to
  • 3. Referring to "højt at flyve, dybt at falde ([where you] fly high, you fall far), the Danish version of "the higher you climb, the further you have to fall."
  • 4. "Unpaid slave labor without vacation days"
  • 5. The Danish artist Rasmus Seebach sings "uh" a lot in his songs
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Kűldve: HinKyto Szombat, 06/10/2018 - 10:58
Per Vers: Top 3
Idioms from "Samfundets Fjende"
Hozzászólások