Slaughter of the Soul (Bulgár translation)

Reklám
Angol

Slaughter of the Soul

Never again
On your forcefed illusions to choke
You feed off my pain
Feed off my life
 
[Chorus:]
There won't be another dawn
We will reap as we have sown
 
Always the same
My tired eyes have seen enough
Of all your lies
My hate is blind
 
[Chorus:]
 
Slaughter of the soul
Suicidal final art
Children - born of sin
Tear your soul apart
 
Never again
My tired eyes have seen enough
Of all your lies
My hate is blind
 
[Chorus:]
 
Slaughter of the soul
Suicidal final art
Children - born of sin
Tear your soul apart
 
'Men must attempt to develop
in themselves and their children
liberation from the sense of self
...men must be free from
boundaries, patterns and
consistencies in order to be free
to think, feel and create in new ways'
 
Kűldve: Jethro ParisJethro Paris Péntek, 05/12/2014 - 01:42
Bulgár translationBulgár
Align paragraphs
A A

Кръвопролитие над Душата

Никога вече
Няма да се давя от твоите препълнени илюзии
Ти подхранваш моята болка
Подхранваш моя живот
 
[Припев:]
Няма да доживееш другото утро
Всеки жъне, каквото е посял
 
Винаги едно и също
Моите уморени очи са видяли достатъчно
От всички твои лъжи
Моята умраза е сляпа
 
[Припев:]
 
Кръвопролитие над душата
Окончателно самоубийствено изкуство
Деца - родени от греха
Разпокъсват твоята душа
 
Никога вече
Моите уморени очи са видяли достатъчно
От всички твои лъжи
Моята умраза е сляпа
 
[Припев:]
 
Кръвопролитие над душата
Окончателно самоубийствено изкуство
Деца - родени от греха
Разпокъсват твоята душа
 
"Хората трябва да се опитат да отработят
в себе си и своите деца
освобождението от чувството за себе си
...хората трябва да бъдат свободни от
прегради, последователности и
постоянства за да могат да бъдат свободни,
да мислят, чувстват и създават по нови начини"
 
Kűldve: George VassilevGeorge Vassilev Vasárnap, 15/09/2019 - 20:36
More translations of "Slaughter of the ..."
Collections with "Slaughter of the ..."
Hozzászólások