Sofia (Albán translation)

Advertisements
Albán translation

Sofia

Ëndërrova kur isha fëmi
pa brenga në zemrën time
Ende e shoh atë çast
Nuk të besoj më, nuk të dua më, eh oh
Vetëm ty të shoh, vetëm ty të dua, eh oh
 
Shiko, Sofia
Pa shikim tënd, vazhdoj
Pa shikim tënd, vazhdoj
Më trego Sofia, si të shikon ai
Më thuaj si të shikon, më thuaj
E di se jo, e di se jo
E di që vetëm... e di se nuk jam jam jam jam
Shiko, Sofia
Pa shikimi tënd, vazhdoj
Pa shikim tënd, Sofia
 
Thua se do të ishim të lumtur
gjithçka tani ka mbaruar, gjithçka tani ka mbaruar
E di se ti theva fletat
Ai të bëri të fluturosh, të bëri të ëndërosh
 
Nuk të besoj më, nuk të dua më, eh oh
Vetëm ty të shoh, vetëm ty të dua, eh oh
 
Shiko, Sofia
Pa shikim tënd, vazhdoj
Pa shikim tënd, vazhdoj
Më trego Sofia, si të shikon ai
Më thuaj si të shikon, më thuaj
E di se jo, e di se jo
E di që vetëm... e di se nuk jam jam jam jam
Shiko, Sofia
Pa shikimi tënd, vazhdoj
Pa shikim tënd, Sofia
 
Dhe përse nuk ma thua të vërtetën?
Vazhdoj pa shikim tënd Sofia
Ej ej, ej ej
Dhe përse nuk ma thua të vërtetën?
 
Shiko, Sofia
Pa shikim tënd, vazhdoj
Pa shikim tënd
Më trego Sofia, si të shikon ai
Më thuaj si të shikon,
 
Shiko, Sofia
Pa shikim tënd, vazhdoj
Pa shikim tënd, vazhdoj
Më trego Sofia, si të shikon ai
E di se jo, e di se jo
E di që vetëm... e di se nuk jam jam jam jam
Shiko, Sofia
Pa shikimi tënd, vazhdoj
Pa shikim tënd, Sofia
 
Kűldve: Guest Péntek, 10/03/2017 - 20:47
Spanyol

Sofia

Hozzászólások