Treambură luna (Román translation)

Reklám
Aromanian

Treambură luna

Treambură luna analtu pi tseru
shi-a ta lilici tsi u-ai tu perlu,
Treambură stealili ca-ntr-un pirmith-
s-dânâsi vimtul shi-elu lâhtârsitu.
 
[Rifrenu:]
Am una vreari a mea mari di cană shtiută
Io va-nji ti-ashteptu, vruta mea vrută.
Yina pi la mini eara! Io-nji ti ashteptu
sti tsânu tu bratsă, s-ti tsânu la chieptu.
 
Treambură izvorul cu apa-aratsea,
Cân-yini la mine înji treambură boatsea,
Treambură dorul mashi primuveara
Sh-cu mini vrearea treambură iara.
 
[Rifrenu]
 
Treambură luna pisti pâduri
shi-atali arâsi di la lâhuri,
Treambură luna pisti virdeatsă
shi-atali lăcrănji tsi lji-ai pi fatsă.
 
[Rifrenu]
 
Kűldve: adysanuadysanu Szombat, 13/06/2015 - 02:56
Román translationRomán
Align paragraphs
A A

Tremură luna

Tremură luna înalt pe cer
ș-a ta floare ce o ai în păr,
Tremură stelele ca-ntr-un mit -
șopti vântul, și el uimit.
 
[Refren:]
Am un dor al meu pierdut, de nimeni știut,
iar eu am să te aștept, mândra mea vrută.
Tu iar vei veni la mine! Eu am să te aștept
să te țin în brațe, să te țin la piept.
 
Tremură izvorul cu apă rece,
Când vii la mine, tremură a mea voce,
Tremură dorul doar primăvara
Și-mpreună cu mine, iar tremură iubirea.
 
[Refren]
 
Tremură luna peste păduri
și ale tale franjuri de la năframă,
Tremură luna peste verdeață
și ale tale lacrimi ce le ai pe față.
 
[Refren]
 
Kűldve: adysanuadysanu Szombat, 13/06/2015 - 03:03
Last edited by adysanuadysanu on Csütörtök, 08/12/2016 - 16:07
Szerző észrevételei:

NU E TRADUCEREA MEA

More translations of "Treambură luna"
Román adysanu
Hozzászólások