Reklám

Tu gârdină (Román translation)

Aromanian
A A

Tu gârdină

Haidi, feată, tu gârdină, lilici doljii s-adunămu,
Sâ-mpultim sh-ună cârună, pi frâmti ca s-u purtămu.
 
Haidi, gione, tu gârdină, lilici doljii s-adunămu,
Sâ-mpultim sh-ună cârună, pi frâmti ca s-u purtămu.
 
S-ni ashtirăm să stămu tu ambră,
Cu perlu a tău s-mi alashi s-mi adjocu.
 
S-mutrim puljii cumu adună betsâlji sâ-s fac-un locu,
S-mutrim polopii cumu sh-arucâ aumbrilii tu uboru,
S-ascultămu sh-vimtul cum bati sh-frândzili cumu cântâ-n coru.
 
S-nji-alashi ocljii s-ti mutrească! Tu ocljii a tăi, voi s-mi tuchescu!
Sh-cu vrearea mea sâ-ts-umplu truplu, inima ta-s tsu-arâchesc.
 
Inima ta-s tsu-arâchesc!
 
Kűldve: adysanuadysanu Szerda, 10/06/2015 - 23:30
Román translationRomán
Align paragraphs

În grădină

Haide fată, în grădină, flori amândoi să adunăm,
Să-mpletim și o cunună, pe frunte ca s-o purtăm.
 
Haide iubite, în grădină, flori amândoi să adunăm,
Să-mpletim și o cunună, pe frunte ca s-o purtăm.
 
Să ne-ntindem să stăm la umbră,
Cu părul tău lasă-mă să mă joc.
 
Să privim păsările cum adună bețe să-și facă cuib,
Să privim plopii cum aruncă umbre în obor, 1
Să ascultăm și vântul cum bate și frunzele cum cântă-n cor.
 
Să-mi lași ochii să te privească! În ochii tăi, vreau să mă topesc!
Și cu dragostea mea să-ți umplu trupul, inima să ți-o răpesc.
 
Inima să ți-o răpesc!
 
  • 1. OBÓR1 oboare, s. n. 1. (Reg.) Loc (împrejmuit) unde se ține un târg de vite, de fân, de lemne; târg de vite; p. ext. piață. 2. (Pop.) împrejmuire pentru vite; țarc, ocol, staul. ♦ Loc îngrădit în jurul casei sau în apropierea ei, parte a curții unde se țin unelte agricole, nutreț pentru vite etc. – Din bg., sb. obor.
Köszönet
Kűldve: adysanuadysanu Szerda, 10/06/2015 - 23:38
Szerző észrevételei:

NU E TRADUCEREA MEA
Traducere de ifangela

Translations of "Tu gârdină"
Román adysanu
Hozzászólások
Read about music throughout history