Valche vreme | Вълче време (Angol translation)

Reklám

Valche vreme | Вълче време

И като вълк пред мириса на хора,
ще бъда предпазлив, ще се напрягам.
Езика си ще сдъвча от умора,
все едно... Ще избягам!
 
Не можеш да ме стигнеш даже с мисъл.
Остава ми отрова и капани.
Ще виждаш, с нокти по снега съм писал,
но няма да ме хванеш!
 
Припев:
Ще се скрия в сърцето си както знам.
С орисия пак да остана, пак да се скитам сам.
Ще зария спомена в ямата
и ще свикна с мисълта, че те нямам.
 
Във вълче време сам ще те открия.
До тебе като сянка пак ще тичам
и впил в луната зъби ще завия.
От яростта, че още...
от яростта, че още те обичам!
 
Припев(x3):
Ще се скрия в сърцето си както знам.
С орисия пак да остана, пак да се скитам сам.
Ще зария спомена в ямата
и ще свикна с мисълта, че те нямам.
 
Kűldve: TrompetistaTrompetista Kedd, 20/02/2018 - 18:10
Angol translationAngol
Align paragraphs
A A

Wolfish time

And like a wolf before the smell of men,
I'll be cautious, I'll string up.
I'll bite my tongue from exhaustion,
whatever... I'll run away!
 
You can't reach me even with a thought.
I still have poison and traps.
You'll see, I wrote on the snow with claws,
but you won't catch me!
 
Chorus:
I'll hide in my heart as I know.
With destiny to be alone and to roam again.
I'll bury the memorie in the pit
and I'll get used to the thought, that I don't have you.
 
In wolfish time I'll find you by myself.
I'll run again beside you like a shadow
and with sunk teeth in the moon I'll howl.
From the rage, that I still...
from the rage that I still love you!
 
Chorus(x3):
I'll hide in my heart as I know.
With destiny to be alone and to roam again.
I'll bury the memorie in the pit
and I'll get used to the thought, that I don't have you.
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
Kűldve: TrompetistaTrompetista Szerda, 21/02/2018 - 07:07
Hozzászólások