Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Лъагъуныгъэ уэрэд dalszöveg

  • Előadó: Vladimir Ivanov (Иуан Владимир)
Kabardian
Kabardian
A A

Лъагъуныгъэ уэрэд

И лъабжьэр щӏылъэм хэмытамэ
Жыгышхуэр сытым щӏиӏыгъэнт?
Дыгъэшхуэр уэгум имытамэ
Гуфӏэгъуэр сытым хуэгъэгъэнт?
 
Припев:
Фӏылъагъуныгъэр щымыӏамэ
Мы дунеишхуэр мыгъэгъэнт,
Ар цӏыхухэм я гум имылъамэ
Цӏыху насыпыфӏи щымыӏэнт.
 
Припев.
 
Жьапщэр къыкъуэурэ къыхитхъамэ
И къуэпсыр щӏылъэм хэкӏуэдэнт,
Е ар губампӏэм зэгуитхъамэ
И щхьэкӏэр гъатхэм мыгугъэнт.
 
Припев.
 
Уи лъагъуныгъэр мы си гущӏэм
Дыгъэу сыт щыгъуи щхьэщытам,
Къыпэлъэщынтэкъым си гъащӏэм
Борэни жьапщи зэхэтам.
 
Köszönet
thanked 1 time
Kűldve: Kevin RainbowKevin Rainbow 2022-06-29

 

Hozzászólások
Read about music throughout history