Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Állj ki Ukrajnával!
Ossza meg
Betűméret
Fordítás
Swap languages

U mnus vit msao bai

U mnus vit msao bai, io shal ia i sern,
Vita mon lo u, og mon ia lo uv onis
U tian rua eians og vita sern vasa
Bask onis mon doshpai og adoy ag ev naia
 
Og adoy ag jelmus thūa lur su,
Ni sua sul ierith io ejelmus ag jabar
 
Is onis ag lo u, tsoy jith embith
Mag onis mon sembra, u mnos vit msao bai.
 
Og adoy ag jelmus thūa lur su,
Ni sua sul ierith io ejelmus ag jabar
 
(po James Bond 007 - U Mnus Vit Msao Bai, eians 1967)
 
Is onis ag lo u, tsoy jith embith
Mag onis mon sembra, u mnos vit msao bai.
 
Eredeti dalszöveg

You only live twice

Dalszövegek (Angol)

Please help to translate "You only live twice"
Collections with "You only live twice"
Hozzászólások