זאַמדן גליׅען אױף דער זון (Zamdn glien af der zun) (Transliteration)

זאַמדן גליׅען אױף דער זון

גײ איך פֿרי אַרױס אין פֿעלד,
לײַכט פֿון װײַטן דײַן געצעלט;
װאַרף איך דאָרט אַהין מײַן בליק,
פֿילט מײַן האַרץ זיך אָן מיט גליק;
שפּרײַז איך באָרװעס אַזױ אין פֿעלד,
לאַכט זו מיר די גאַנצע װעלט;
קום איך צו דײַן הײַזל זו,
ערשט דו ביסט שױן דאָרט ניטאָ.
 
זאַמדן גליׅען אױף דער זון,
קלינגט פֿון װײַט אַ צאַרטער טאָן,
בענק איך, שפּרינגט דאָס האַרץ אַרױס,
צינדט אַ פֿלאַם און לעשט זיך אױס.
װערט די װעלט בלאַס און בלײך,
ברומט אַ ניגן שטיל דער טײַך,
שטרעק איך אױס די האַנט צו דיר:
קום, מײַן טײַערער, צו מיר!
 
ס'איז פֿאַרנאַכט שױן, זאַנפֿט און שטיל
שפּילט אַ װינטל, גלעט מיך קיל.
פֿאַלט די זון אׇרײַן אין טײַך,
קוקט דער סערףּ פֿאַרשעמט און בלײך.
זוך איך דיך בײַם ראַנד װאַלד,
פֿון װײַטן קומט די נאַכט אָן באַלד -
גײ איך דאָ פֿון בענקשאַפֿט אױס,
קוק איך מײַנע אױגן אױס.
 
זאַמדן גליׅען אױף דער זון,
קלינגט פֿון װײַט אַ צאַרטער טאָן,
בענק איך, שפּרינגט דאָס האַרץ אַרױס,
צינדט אַ פֿלאַם און לעשט זיך אױס.
װערט די װעלט בלאַס און בלײך,
ברומט אַ ניגן שטיל דער טײַך,
שטרעק איך אױס די האַנט צו דיר:
קום, מײַן טײַערער, צו מיר!
 
Kűldve: malucamaluca Péntek, 03/12/2021 - 19:10
Last edited by malucamaluca on Hétfő, 10/01/2022 - 05:38
Submitter's comments:

Music by David Beigelmann
Lyrics probably by A. Volkmann or Volman who was killed together with his family at Auschwitz

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=37913&lang=en

Transliteration
Align paragraphs

Zamdn glien af der zun

Gey ikh fri aroys in feld,
Laykht fun vaytn dayn getselt;
Varf ikh dort ahin mayn blik,
Filt mayn harts zikh on mit glik;
Shprayz ikh borves azoy in feld,
Lakht tsu mir di gantse velt;
Kum ikh tsu dayn hayzl tsu,
Ersht du bist shoyn dort nito.
 
Zamdn glien oyf der zun,
Klingt fun vayt a tsarter ton,
Benk ikh, shpringt dos harts aroys,
Tsindt a flam un lesht zikh oys.
Vert di velt blas un bleykh,
Brumt a nign shtil der taykh,
Shtrek ikh oys di hant tsu dir:
Kum, mayn tayerer, tsu mir!
 
S'iz farnakht shoyn, zanft un shtil
Shpilt a vintl, glet mikh kil.
Falt di zun arayn in taykh,
Kukt der serp farshemt un bleykh.
Zukh ikh dikh baym rand fun vald,
Fun vaytn kumt di nakht on bald–
Gey ikh do fun benkshaft oys,
Kuk ikh mayne oygn oys.
 
Zamdn glien oyf der zun,
Klingt fun vayt a tsarter ton,
Benk ikh, shpringt dos harts aroys,
Tsindt a flam un lesht zikh oys.
Vert di velt blas un bleykh,
Brumt a nign shtil der taykh,
Shtrek ikh oys di hant tsu dir:
Kum, mayn tayerer, tsu mir!
 
Köszönet
Kűldve: malucamaluca Péntek, 03/12/2021 - 19:22
Hozzászólások
Read about music throughout history