Pubblicità

Айылыма (Traslitterazione)

  • Artista: Kayrat Primberdiev (Кайрат Примбердиев)
  • Artista partecipante (featuring): Begish
  • Canzone: Айылыма 3 traduzioni
  • Traduzioni: Russo, Traslitterazione #1, #2

Айылыма

(К. Примбердиев):
Асыр эзелтен азыр деле тең
Ар адамдын айыл булагы
Алса экен деп элдин мурасын
Ар ата-эне тилеп турабы
Айлымда ата-салты бек эле
Айланам толо асыл кеп эле.
Ар дайым баргым келет тезирээк
Балалыгым балга малып
Койгон сымал сезилет.
 
Кайырма:
Таанымал талуу сезим келет
Билип ал
Түйүнчөгүм даяр замат
Таң эртеси жолду карап.
 
Жүрү-жүрү кеттик анда
Айылыма, айлыма
Таалайымдын тамырына
Тарыхымдын таң сырына.
Таалайымдын тамырына
Тарыхымдын таң сырына.
 
2
Айыл жытынан акыл сергисе
Аталарга кулак эргисе
Түндүгүнөн түнү жылдыз санаган
Болду беле сенде бир кезек.
 
Шибир баскан жылаңайлак
Тикенектен секирип
Атка минип, аттан кулап
Эр жигиттер жетилип.
Алтын шакек, упай чертип,
Ак терегиң, көк терек.
Айылымдан алган отуң
Терең акыл, күч билек.
 
Кайырма:
Таанымал, талуу сезим келет Билип ал
Түйүнчөгүм даяр замат
Таң эртеси жолду карап.
 
Жүрү-жүрү кеттик анда
Айылыма, айлыма
Таалайымдын тамырына
Тарыхымдын таң сырына.
Таалайымдын тамырына
Тарыхымдын таң сырына.
 
(Бегиш, рэп):
Экөөбүз бир чоңойгон айыл
Эсимде калды түбөлүк дайым.
Балалык кезге түшүп Айылды
Айланайлы, кыдыралы.
 
Курбуларды чогултуп барып
Дасторкон алып, отунду жарып
Жаңырсын айылдын сонун ырлары
Шар аккан булагы жүрөккө дары.
 
Баралы айылга тажатса шаарым
Жандырып жайлоого жаштыктын шамын.
Алабы жүрөкттөр бираз жашарып,
Калабы жүрөкттөр бираз жашарып,
Ааламга жол айылдан өтөт
Унутпайм сактаймын мен аны эстейм
Сагынып айылымды кучактап бекем,
Түйүнчөгүм алып айылга кетем.
 
(К. Примбердиев):
Таалайымдын тамырына
Тарыхымдын таң сырына.
 
Таалайымдын тамырына
Тарыхымдын таң сырына.
 
Таалайымдын тамырына
Тарыхымдын таң сырына.
 
Postato da M. K.M. K. Ven, 22/11/2019 - 19:12
Ultima modifica M. K.M. K. Gio, 26/12/2019 - 17:59
Traslitterazione
Allinea i paragrafi
A A

𐰖𐰞𐰢𐰀

Versioni: #1#2
(𐰚・ 𐰯𐰼𐰃𐰢𐰋𐰼𐰓𐰘𐰋)∶
𐰽𐰺∶𐰔𐰡𐰤∶𐰔𐰺∶𐰓𐰠𐰀∶𐱅𐰭
𐰺∶𐰑𐰢𐰑𐰣∶𐰖𐰞∶𐰉𐰆𐰞𐰍𐰃
𐰞𐰽𐰀∶𐰚𐰤∶𐰓𐰯∶𐰡𐰤∶𐰢𐰆𐰺𐰽𐰣
𐰺∶𐱃𐰀-𐰤𐰀∶𐱅𐰃𐰠𐰯∶𐱃𐰆𐰺𐰉𐰃
𐰖𐰞𐰢𐰑𐰀∶𐱃𐰀-𐰽𐰡𐰃∶𐰋𐰚∶𐰠𐰀
𐰖𐰞𐰣𐰢∶𐱃𐰆𐰞𐰆∶𐰽𐰞∶𐰚𐰯∶𐰠𐰀・
𐰺∶𐰑𐰖𐰢∶𐰉𐰺𐰍𐰢∶𐰚𐰠𐱅∶𐱅𐰔𐰼𐰀𐰀𐰚
𐰉𐰞𐰞𐰍𐰢∶𐰉𐰞𐰍𐰀∶𐰢𐰞𐰯
𐰸𐰆𐰖𐰍𐰣∶𐰽𐰃𐰢𐰞∶𐰾𐰔𐰠𐱅・
 
𐰴𐰖𐰺𐰢𐰀∶
𐱃𐰀𐰀𐰣𐰢𐰞∶𐱃𐰞𐰆𐰆∶𐰾𐰔𐰢∶𐰚𐰠𐱅
𐰋𐰃𐰠𐰯∶𐰞
𐱅𐰇𐰘𐰨𐰏𐰢∶𐰑𐰖𐰺∶𐰔𐰢𐱃
𐱃𐰭∶𐰃𐰼𐱅𐰾𐰃∶𐰲𐰆𐰡𐰆∶𐰴𐰺𐰯・
 
𐰲𐰇𐰼𐰇-𐰲𐰇𐰼𐰇∶𐰚𐱅𐱅𐰚∶𐰦𐰀
𐰖𐰞𐰢𐰀∶𐰖𐰞𐰢𐰀
𐱃𐰀𐰀𐰞𐰖𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰢𐰺𐰣𐰀
𐱃𐰺𐰶𐰃𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰭∶𐰽𐰃𐰺𐰣𐰀・
𐱃𐰀𐰀𐰞𐰖𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰢𐰺𐰣𐰀
𐱃𐰺𐰶𐰃𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰭∶𐰽𐰃𐰺𐰣𐰀・
 
2
𐰖𐰞∶𐰲𐰃𐱃𐰣𐰣∶𐰴𐰞∶𐰾𐰼𐰏𐰾𐰀
𐱃𐰞𐰺𐰍𐰀∶𐰸𐰆𐰞𐰴∶𐰼𐰏𐰾𐰀
𐱅𐰇𐰦𐰏𐰤𐰤∶𐱅𐰇𐰤𐰇∶𐰲𐰃𐰡𐰔∶𐰽𐰭𐰍𐰣
𐰉𐰆𐰡𐰆∶𐰋𐰠𐰀∶𐰾𐰦𐰀∶𐰋𐰃𐰼∶𐰚𐰔𐰚・
 
𐱁𐰃𐰋𐰼∶𐰉𐰽𐰴𐰣∶𐰲𐰃𐰞𐰭𐰖𐰞𐰴
𐱅𐰃𐰚𐰤𐰚𐱅𐰤∶𐰾𐰚𐰼𐰯
𐱃𐰴𐰀∶𐰢𐰃𐰤𐰯∶𐱃𐱃𐰣∶𐰸𐰆𐰞𐰯
𐰼∶𐰲𐰃𐰏𐱅𐱅𐰼∶𐰲𐱅𐰠𐰯・
𐰡𐰣∶𐱁𐰴𐰚∶𐰆𐰯𐰖∶𐰲𐰼𐱅𐰯∶
𐰴∶𐱅𐰼𐰏𐰭∶𐰚𐰜∶𐱅𐰼𐰚・
𐰖𐰞𐰢𐰑𐰣∶𐰞𐰍𐰣∶𐰆𐱃𐰭
𐱅𐰼𐰭∶𐰴𐰞∶𐰚𐰇𐰲∶𐰋𐰃𐰠𐰚・
 
𐰴𐰖𐰺𐰢𐰀∶
𐱃𐰀𐰀𐰣𐰢𐰞∶𐱃𐰞𐰆𐰆∶𐰾𐰔𐰢∶𐰚𐰠𐱅∶𐰋𐰃𐰠𐰯∶𐰞
𐱅𐰇𐰘𐰨𐰏𐰢∶𐰑𐰖𐰺∶𐰔𐰢𐱃
𐱃𐰭∶𐰃𐰼𐱅𐰾𐰃∶𐰲𐰆𐰡𐰆∶𐰴𐰺𐰯・
 
𐰲𐰇𐰼𐰇-𐰲𐰇𐰼𐰇∶𐰚𐱅𐱅𐰚∶𐰦𐰀
𐰖𐰞𐰢𐰀∶𐰖𐰞𐰢𐰀
𐱃𐰀𐰀𐰞𐰖𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰢𐰺𐰣𐰀
𐱃𐰺𐰶𐰃𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰭∶𐰽𐰃𐰺𐰣𐰀・
𐱃𐰀𐰀𐰞𐰖𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰢𐰺𐰣𐰀
𐱃𐰺𐰶𐰃𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰭∶𐰽𐰃𐰺𐰣𐰀・
 
(𐰋𐰏𐱁∶𐰼𐰯)∶
𐰚𐰇𐰇𐰋𐰔∶𐰋𐰃𐰼∶𐰲𐰆𐰭𐰖𐰍𐰣∶𐰖𐰞
𐰾𐰢𐰓𐰀∶𐰴𐰡𐰃∶𐱅𐰇𐰋𐰠𐰜∶𐰑𐰖𐰢・
𐰉𐰞𐰞𐰶∶𐰚𐰔𐰏𐰀∶𐱅𐰇𐱁𐰯∶𐰖𐰡𐰃
𐰖𐰞𐰣𐰖𐰞𐰃∶𐰶𐰃𐰑𐰺𐰞𐰃・
 
𐰸𐰆𐰺𐰉𐰞𐰺𐰑𐰃∶𐰲𐰆𐰍𐰡𐰯∶𐰉𐰺𐰯
𐰑𐰽𐱃𐰆𐰺𐰴𐰣∶𐰞𐰯∶𐰆𐱃𐰦𐰆∶𐰲𐰺𐰯
𐰲𐰭𐰺𐰽𐰣∶𐰖𐰡𐰣∶𐰽𐰆𐰭𐰭∶𐰃𐰺𐰞𐰺𐰃
𐱁𐰺∶𐰴𐰴𐰣∶𐰉𐰆𐰞𐰍𐰃∶𐰲𐰇𐰼𐰜𐰚𐰇∶𐰑𐰺𐰃・
 
𐰉𐰺𐰞𐰃∶𐰖𐰞𐰍𐰀∶𐱃𐰲𐱃𐰽𐰀∶𐱁𐰀𐰀𐰺𐰢
𐰲𐰦𐰺𐰯∶𐰲𐰖𐰞𐰆𐰆𐰍𐰆∶𐰲𐱁𐱃𐰶𐱃𐰃𐰣∶𐱁𐰢𐰣・
𐰞𐰉𐰃∶𐰲𐰇𐰼𐰜𐱅null𐱅𐰇𐰼∶𐰋𐰃𐰼𐰔∶𐰲𐱁𐰺𐰯∶
𐰴𐰞𐰉𐰃∶𐰲𐰇𐰼𐰜𐱅null𐱅𐰇𐰼∶𐰋𐰃𐰼𐰔∶𐰲𐱁𐰺𐰯∶
𐰀𐰀𐰞𐰢𐰍𐰀∶𐰲𐰆𐰞∶𐰖𐰡𐰣∶𐰇𐱅𐱅
𐰆𐰣𐱃𐰯𐰖𐰢∶𐰽𐰴𐱃𐰖𐰢𐰣∶𐰢𐰤∶𐰣𐰃∶𐰾𐱅𐰘𐰢
𐰽𐰍𐰣𐰯∶𐰖𐰞𐰢𐰑𐰃∶𐰸𐰆𐰲𐰴𐱃𐰯∶𐰋𐰚𐰢∶
𐱅𐰇𐰘𐰨𐰏𐰢∶𐰞𐰯∶𐰖𐰞𐰍𐰀∶𐰚𐱅𐰢・
 
(𐰚・ 𐰯𐰼𐰃𐰢𐰋𐰼𐰓𐰘𐰋)∶
𐱃𐰀𐰀𐰞𐰖𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰢𐰺𐰣𐰀
𐱃𐰺𐰶𐰃𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰭∶𐰽𐰃𐰺𐰣𐰀・
 
𐱃𐰀𐰀𐰞𐰖𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰢𐰺𐰣𐰀
𐱃𐰺𐰶𐰃𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰭∶𐰽𐰃𐰺𐰣𐰀・
 
𐱃𐰀𐰀𐰞𐰖𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰢𐰺𐰣𐰀
𐱃𐰺𐰶𐰃𐰢𐰑𐰣∶𐱃𐰭∶𐰽𐰃𐰺𐰣𐰀・
 
Postato da KAZAKISTANBULKAZAKISTANBUL Ven, 22/11/2019 - 19:24
Altre traduzioni di “Айылыма”
Traslitterazione KAZAKISTANBUL
Commenti fatti