Pubblicità

Սիրո տոն (Siro ton) (traduzione in Inglese)

  • Artista: Sofi Mkheyan (Սոֆի Մխեյան)
  • Canzone: Սիրո տոն (Siro ton)
  • Traduzioni: Inglese

Սիրո տոն (Siro ton)

Արևոտ մի օր հանդիպեցինք
Ու բացեցինք մեր սիրո նոր գրվող էջը, որը անվեջ է:
Մեր ճանապարհները խաչվեցին
Ու նետեցին մեզ սիրո օվկիանոսի մեջ, որը չունի վերջ:
 
Արտասովոր է ամեն օր օրը, երբ քո կողքին եմ լինում,
Առանց քեզ էլ սիրտը իմ չի դիմանում,
Ինչ անել չգիտի ու չի իմանում:
Եվ անսովոր է, և շուրջ բոլորը իմ ժպիտը չեն հասկանում,
Սերը քո դեպի երկինք է ինձ տանում,
Քո կողքին ավելի լավն եմ դառնում:
 
Արևի ներքո տուր ինձ սերը քո,
Անսահման երկինքը և սիրո կիրքը
Ինձ բերում է գիրկը քո:
Արևի ներքո տուր ինձ սերը քո,
Սա մեր սիրո տոնն է հենց հիմա քոնն է,
Լի է, մեզ համար է՝ իմ ու քո:
 
Քո աչքերը ինձ են ման գալիս,
Սեր են տալիս և կարծես նոր գրվող գիրք է մեր սիրո կիրքը:
Ու ամեն անգամ հանդիպելիս, համբուրվելիս,
Զգում եմ որ իմն ես, միայն դու իմն ես իմ սիրելի:
 
Արևի ներքո տուր ինձ սերը քո,
Անսահման երկինքը և սիրո կիրքը
Ինձ բերում է գիրկը քո:
Արևի ներքո տուր ինձ սերը քո,
Սա մեր սիրո տոնն է հենց հիմա քոնն է,
Լի է, մեզ համար է՝ իմ ու քո:
 
Արևի ներքո տուր ինձ սերը քո,
Անսահման երկինքը և սիրո կիրքը
Ինձ բերում է գիրկը քո:
Արևի ներքո տուր ինձ սերը քո,
Սա մեր սիրո տոնն է հենց հիմա քոնն է,
Լի է, մեզ համար է՝ իմ ու քո:
 
Postato da OfelyaOfelya Mar, 15/01/2019 - 17:26
videoem: 
traduzione in IngleseInglese
Allinea i paragrafi
A A

Festival of love

One sunny day we met
And opened the new page of our love, which is forever.
Our ways are crossed
And threw us into the ocean of love, which doesn't have an end.
 
Every day is unusual, when I am by your side,
Without you my heart doesn't persist anymore,
It doesn't know what to do.
It is unfamiliar, and nobody around me understand my smile,
Your love takes me to sky,
By your side I become better.
 
Under the sun give me your love,
The infinite sky and the passion of love
Take me to your arms.
Under the sun give me your love,
This is our festival of love, it is yours now,
It is full, for us, for me and you.
 
You eyes are searching for me,
They give love and seems like our passion of love is a new book.
And every time when we meet, kiss,
I feel that you are mine, only mine, my love.
 
Under the sun give me your love,
The infinite sky and the passion of love
Take me to your arms.
Under the sun give me your love,
This is our festival of love, it is yours now,
It is full, for us, for me and you.
 
Under the sun give me your love,
The infinite sky and the passion of love
Take me to your arms.
Under the sun give me your love,
This is our festival of love, it is yours now,
It is full, for us, for me and you.
 
Postato da OfelyaOfelya Mer, 16/01/2019 - 08:33
Aggiunto su richiesta di Zarina01Zarina01
Altre traduzioni di “Սիրո տոն (Siro ton)”
Inglese Ofelya
Commenti fatti