Lilit Hovhannisyan - Kez Mi Or Toghetsi (Քեզ մի որ թողեցի) (traduzione in Inglese)

Armeno

Kez Mi Or Toghetsi (Քեզ մի որ թողեցի)

Քեզ մի օր թողեցի, սերը իմ թաղեցի սև հողի տակ,
Որ քեզ սիրտը իմ մեկընդմիշտ մոռանա:
Ես էլ հետ չեմ դառնա հին կյանքին իմ խավար ու մթի:
 
Քեզ մի օր թողեցի ու կյանքը իմ հիմքից փոխեցի,
Եվ հիմա ապրում եմ ես՝ մոռանալով,
Թե ինչպես իմ կողքին մեռնում էին
Քո սիրտն ու հոգին՝ կուրանալով, ինձ ուրանալով:
 
Իմ սերը հիմա դարձել է թշվառ,
Ու առանց քեզ ապրելն է դժվար,
Բայց քեզանից հեռանալով ես փրկեցի ինձ,
Ինձ փրկեցի անվերջ վեճերից:
Այդպիսի կյանք ու սեր պետք չէր ինձ,
Հեռանալով ազատվեցի ես քո դժոխքից:
 
Ես մեռնում էի քո սառը մի հայացքից ու ծնվում՝ քո բարի մի խոսքից,
Ո՞նց կարող էիր դու տալ հարված մի մարդու,
Ով քեզ ավել եր դասում իր կյանքից:
 
Պետք չէր քեզ հավատալ ու անխելքի նման սերս տալ՝
Ժպիտ անգամ չստանալով:
Ա՜խր, հենց իմ կողքին մեռնում էին
Քո սիրտն ու հոգին՝ կուրանալով, ինձ ուրանալով:
 
Իմ սերը հիմա դարձել է թշվառ,
Ու առանց քեզ ապրելն է դժվար,
Բայց քեզանից հեռանալով ես փրկեցի ինձ,
Ինձ փրկեցի անվերջ վեճերից:
Այդպիսի կյանք ու սեր պետք չէր ինձ,
Հեռանալով ազատվեցի ես քո դժոխքից:
 
Ultima modifica Enjovher Gio, 19/04/2018 - 19:08
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

One Day I Left You

One day I left you, I let go of my love and buried it in the ground
So that my heart will once-and-for-all forget you
I will never turn back to my old life that was in darkness
 
One day I left you, and changed my mind
And now I live my life forgetting
As to how they were dying next to me
Your heart and soul blindly, denying me
 
Now my love has become hard
And living without you has become hard
But by getting away from you I saved myself
I saved myself from endless fights
I never needed that kind of life and love
By getting far away from you I freed myself from your hell
 
I was dying from your cold appearance and reborn from your words one speech
How could you hit a someone
Who was more experienced in life?
 
I shouldn't have trusted you and like a fool given my love to you
Not even getting a smile
Oh, they were dying next to me
Your heart and soul blindly, denying me
 
Now my love has become hard
And living without you has become hard
But by getting away from you I saved myself
I saved myself from endless fights
I never needed that kind of life and love
By getting far away from you I freed myself from your hell
 
All my translations are completely my work from scratch unless noted otherwise, reference me if used elsewhere.
Postato da TheProteanGirl Gio, 19/04/2018 - 14:45
Aggiunto su richiesta di Zarina01
Ultima modifica TheProteanGirl Dom, 22/04/2018 - 04:12
Commenti dell’autore:

Translated from scratch, reference me if used elsewhere.

Altre traduzioni di “Kez Mi Or Toghetsi ...”
Raccolte con "Kez Mi Or Toghetsi ..."
See also
Commenti fatti
TheProteanGirl    Gio, 19/04/2018 - 14:55

Title of original has to be like this (according to the rules of LyricsTranslate): Kez Mi Or Toghetsi (Քեզ մի որ թողեցի)