اعصاب کسی را خورد کردن

Postato da ahmad aziz Mer, 03/06/2020 - 20:29

Traduzioni idiomatiche di “اعصاب کسی را خورد کردن”

Francese
Pousser quelqu'un à bout
Spiegazioni:
Inglese
to drive someone up the wall
Spiegazioni:
Inglese
Drive someone crazy
Spiegazioni:
Inglese #1, #2, Portoghese
Inglese
Put someone on edge
Spiegazioni:
Inglese
Stessed out/to stess someone out
Spiegazioni:
Italiano
rompere l'anima a qualcuno
Spiegazioni:
Spagnolo
Echarle (a alguien) la foca
Spiegazioni:
Tedesco
jemandem den (letzten) Nerv rauben / töten
Spiegazioni:

Meanings of "اعصاب کسی را خورد کردن"

Persiano

کسی را به شدت عصبانی کردن

Spiegato da ahmad azizahmad aziz il Mer, 03/06/2020 - 20:29
Explained by ahmad azizahmad aziz