Pubblicità

纏綿 (Chin min) (Traslitterazione)

  • Artista: Jackie Chan (成龍, Sing Lung, 成龙, 陳港生, Chan Kong-sang)
  • Canzone: 纏綿 (Chin min)
  • Traduzioni: Traslitterazione
  • Richieste: Russo

纏綿 (Chin min)

女:用耳邊溫馨
男:愛神的箭
女:在我心中間打轉
 
男:讓接觸去傳電
女:讓我心弦抖顫
男:讓我的愛輸溫送暖
 
男:心中快樂昇起  
(女:啊.... 快樂)
男:身裡熱能衝綫  
(女:啊.... 熱能)
男:心手相牽 啊.... 
(女:交纏着我 啊....)
男:心中快樂昇起  
(女:啊.... 快樂)
男:身裡熱能衝綫 
(女:啊.... 熱能)
 
男:愛情似是直流電 
女:好似是直流電
 
男:我心似是上天 
女:好似是上天
 
Postato da wuhuahua089wuhuahua089 Mar, 22/01/2019 - 15:36
Traslitterazione
Allinea i paragrafi
A A

Jihn mìhn

néuih: yuhng yíh bīn wān hīng
nàahm: oi sàhn dīk jin
néuih: joih ngóh sām jūng gāan dá jyun
 
nàahm: yeuhng jip jūk heui chyùhn dihn
néuih: yeuhng ngóh sām yìhn dáu jin
nàahm: yeuhng ngóh dīk oi syū wān sung nyúhn
 
nàahm: sām jūng faai lohk sīng héi
(néuih: ā.... faai lohk)
nàahm: sān léih yiht nàhng chūng sin
(néuih: ā.... yiht nàhng)
nàahm: sām sáu seung hīn ā....
(néuih: gāau jihn jeuk ngóh ā....)
nàahm: sām jūng faai lohk sīng héi
(néuih: ā.... faai lohk)
nàahm: sān léih yiht nàhng chūng sin
(néuih: ā.... yiht nàhng)
 
nàahm: oi chìhng chíh sih jihk làuh dihn
néuih: hóu chíh sih jihk làuh dihn
 
nàahm: ngóh sām chíh sih séuhng tīn
néuih: hóu chíh sih séuhng tīn
 
Grazie!
Postato da 7Languages7Languages Ven, 29/11/2019 - 10:13
Altre traduzioni di “纏綿 (Chin min)”
Traslitterazione 7Languages
Per favore aiutaci a tradurre “纏綿 (Chin min)”
Commenti fatti