Karolina Gočeva - Jas sum nesreḱnica (Јас сум несреќница)

Macedone

Jas sum nesreḱnica (Јас сум несреќница)

Јас сум несреќница
Плачам ден и ноќ
Затоа што сум измамена
од првата љубов
Затоа што сум измамена
од првата љубов
 
Љуби ме љуби
Не ме заборави
Јас ќе те љубам вечно, вечно
Дури до гроба
Јас ќе те љубам вечно, вечно
Дури до гроба
 
За мене нема живот
За мене нема љубов
За мене нема кој да жали
За мојта младост
За мене нема кој да жали
За мојта младост
 
Јас сум несреќница
Плачам ден и ноќ
Затоа што сум измамена
од првата љубов
Затоа што сум измамена
од првата љубов
 
Postato da saninova77 Mer, 07/12/2011 - 23:40
Grazie!

 

Commenti fatti