Ai Se Eu Te Pego (traduzione in Georgiano)

Advertisements
traduzione in Georgiano

oh Tu dagiWire (ოჰ თუ დაგიჭირე)

Versioni: #1#2
ვაუ, ვაუ
ესე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე,
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
გამაოგნებელი, გამაოგნებელი
ასე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
შაბათს, წვეულებაზე
ყველამ ცეკვა დაიწყო
და ყველაზე ლამაზმა გოგომ გვერდით ჩამიარა
მოვიკრიბე ძალები და დავუწყე ლაპარაკი
 
ვაუ, ვაუ
ესე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე,
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
გამაოგნებელი, გამაოგნებელი
ასე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
Postato da giosalgiosal Mer, 25/04/2012 - 11:46
Portoghese

Ai Se Eu Te Pego

Altre traduzioni di “Ai Se Eu Te Pego”
Coreano Guest
Georgiano giosal
Greco Logosgr
3.333335
Rumeno Shophy
3.333335
Russo ViRUS46
2.666665
Raccolte con "Ai Se Eu Te Pego"
Michel Teló: 3 più popolari
See also
Commenti fatti