Pubblicità

aqua chèta rosega i pai

Postato da annabellanna Dom, 09/10/2016 - 14:22

Traduzioni idiomatiche di “aqua chèta rosega i pai”

Italiano
Acqua cheta rode i ponti
Spiegazioni:

Meanings of "aqua chèta rosega i pai"

Veneto

"acqua quieta corrode i pali"

Spiegato da annabellannaannabellanna il Dom, 09/10/2016 - 14:22
Explained by annabellannaannabellanna