Pubblicità

ay yüzlü sevgili (ماه با ولنتاین روبرو شد) (traduzione in Curdo (Kurmanji))

  • Artista: Mahsa Vahdat & the secret ensemble (ay yüzlü sevgili)
  • Canzone: ay yüzlü sevgili (ماه با ولنتاین روبرو شد)
  • Traduzioni: Curdo (Kurmanji)
Turco, Persiano

ay yüzlü sevgili (ماه با ولنتاین روبرو شد)

Gul der beru mey der kefu ma’şûk be kâm est(x2) ( گل در بر و می در کف و معشوق به کام است)
Sultân-i cihânem be çunin rûz gulâm est (x2) (سلطان جهانم به چنین روز غلام است)
 
gülşendeyim elde kadehim yar bana râmdır (x2)
bir böyle gül için bana şâhlar gulamdır(x2)
 
Gû şem’ meyârîd der in cem’ ki imşeb (x2) (گو شمع میارید در این جمه که امشب)
Der meclis-i mâ mâh-i ruh-i dûst temâm est (x2) (در مجلس ماه رخ دوست تمام است)
Der mezheb-i mâ bâde helâl est velîken (x2) (در مذهب ما باده حلال است ولیکن)
Bîrûy-i tu ey serv-i gulendâm herâm est (x2) (بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است)
 
söyle bu gece bezmimize mum da gerekmez (x2)
bu meclisimiz dost yüzü nûruyla tamamdır.(x2)
mey bizde helâldir ama ey serv-i gülendâm (x2)
sen yoksan eğer demde bize mey de haramdır.(x2)
 
Ez neng çi gûî ki merâ nâm zi neng est (از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است)
 
söz etme bana ardan utançtan adım ardır
 
Vez nâm çi porsî ki merâ neng zi nâm est (وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است)
 
sorma nedir ismim ki utancım bana ârdır
 
Gul der ber u mey der kef u ma’şûk be kâm est (گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
 
bir böyle gül için bana şâhlar gulamdır
 
Sultân-i cihânem be çunin rûz gulâm est (x2) (سلطان جهانم به چنین روز غلام است)
 
Postato da hebun bıngolhebun bıngol Gio, 08/08/2019 - 06:52
traduzione in Curdo (Kurmanji)Curdo (Kurmanji)
Allinea i paragrafi
A A

yarê rû hêyv

bexça kûlîkanda destde qedeh stû hêja minre xware (x2)
ji bô wiha kûlîlka şah ji ma xulame (x2)
 
bêje bezmê mera îşev mûm hewce na ke (x2)
ev meclîsê me ruyê hevalê nurî temame (x2)
meclîsê meda bade helâle feqet êy serwî gûlendam (x2)
heke hûn tinebin bade ji bô me herame (x2)
 
qal neke ji ma ji şermê fedîyê navê min fedîye
navê min nepirse ku şermê min ji ma fediyê
 
bexça kûlîkanda destde qedeh stû hêja minre xware
ji bô wiha kûlîlka şah ji ma xulame (x2)
 
Postato da hebun bıngolhebun bıngol Gio, 08/08/2019 - 06:52
Altre traduzioni di “ay yüzlü sevgili ...”
Curdo (Kurmanji) hebun bıngol
Commenti fatti