Enrique Iglesias - Ayer (traduzione in Persiano)

traduzione in Persiano

دیروز

Versioni: #1#2#3
آهای، بگو به کجا می‌روی
اگر مقصدت را می‌دانی
آهای، کجا از رویاهای ناگفته‌ات خواهی برید؟
نگاه کن، ماه در روشنایی
و نزدیک هم رهایمان کرده است
و با وجود آن خداحافظی
درهای قلبم همیشه به رویت باز است
مانند گذشته
 
دیروز در قلبم جای گرفتی
و در کنج آن پنهان شدی
از طرفی
می‌دانم که زندگی به ما می‌فهماند
که عشقمان
به پایان نرسیده است
 
آهای، نگاهت میگوید که پشیمانی
بگو درست می‌گویم یا این فقط تصور من است
بگو که این پریشانی و توهم نیست
صادقانه بگو که یک خیال نیست
بگو چه احساسی داری
من هیچ گاه دست از عشقت نکشیدم
مانند گذشته
 
آهای، بگو به کجا می‌روی
اگر مقصدت را می‌دانی
 
Postato da lfcamin Mar, 15/05/2012 - 00:11
Spagnolo

Ayer

Commenti fatti