Back to Black (traduzione in Persiano)

Advertisements
traduzione in Persiano

dr_emad back to black amy winehouse

Versioni: #1#2
اون زمانی برای پشیمانی باقی نگذاشت
و الت تناسلی شو خیس نگه داشت(کنایه از سکس با کس دیگر بعد از سکس قبلی)
با همان شرط قدیمی امن و همیشگیش
من با سر بالا
و با اشک های خشک شده
زندگی را بدون مرد زندگیم می گذرونم
تو به اون چیزی که می شناختی برگشتی
تا کنون پاک شده همه اون چیزی که با هم
داشتیم
و من بدنبال راه حل این مشکل هستم
فرصت هایم را از دست می دهم
من به تاریکی بر خواهم گشت
 
ما فقط زبانا گفتیم خداحافظ
من صد بار مردم
تو به طرف اون زن برگشتی
و من بر گشتم به...
 
و من برگشتم به ما
 
من عاشق توام
و این کافی نیست
چرا که عشق من بیشتر م عشق تو خالی میشه
و زندگی مثل یک پیپ میمونه
و من مثل یک پول ناچیز از دیوار های درونم غلط می خورم
 
ما فقط زبانا گفتیم خداحافظ
من صد بار مردم
تو به طرف اون زن برگشتی
و من بر گشتم به...
 
ما فقط زبانا گفتیم خداحافظ
من صد بار مردم
تو به طرف اون زن برگشتی
و من بر گشتم به...
 
تاریکی تاریکی تاریکی تاریکی تاریکی تاریکی
من برگشتم به
من برگشتم به
 
ما فقط زبانا گفتیم خداحافظ
من صد بار مردم
تو به طرف اون زن برگشتی
و من بر گشتم به...
 
ما فقط زبانا گفتیم خداحافظ
من صد بار مردم
تو به طرف اون زن برگشتی
و من بر گشتم به تاریکی
 
Postato da dr_emad Gio, 22/03/2012 - 10:09
Aggiunto su richiesta di davood
Inglese

Back to Black

Commenti fatti