Pubblicità

Baseline Raver (traduzione in Albanese)

  • Artista: Kimberley Michelle Barr
  • Canzone: Baseline Raver 15 traduzioni
  • Traduzioni: Albanese, Arabo, Francese, Giapponese, Malese, Polacco, Portoghese, Russo, Serbo, Slovacco, Spagnolo #1, #2, Swahili, Tedesco, Urdu
  • Richieste: Cinese, Svedese, Tailandese
Inglese

Baseline Raver

People ask me when I'll go to bed,
Not ever gonna stop,
Not ever 'till I'm dead,
I'm not hungry for the bread,
I'm just hungry for the knowledge,
Cos knowledge is wisdom,
So are you gonna listen (look)
 
I'm not gonna be a slave to the system,
I'm just gonna take a rave on a system,
Maybe its time that we save our system,
Maybe it's time that we do something different ( n me I'm just a baseline raver)
 
Don't need weed, speed, heroin,
Don't need E, coke, Ketamine,
Never mind if that sounded like dizzies,
It doesn't matter, pass the fizzy
Did I say fizzy (oops) I meant water,
That's what you should be drinking you ought to (and me I'm just a baseline raver)
 
Don't wear Nike, that promotes slave labor - (me I'm just a baseline raver)
An' I'm cheesy - packet of quavers
Never mind "you should have gone Specsavers",
Never mind that - I like to dance on tables,
And me I'm just a baseline raver
Yeah I'm just a baseline raver
 
Postato da Kimmy23Kimmy23 Dom, 24/06/2018 - 14:22
Ultima modifica Kimmy23Kimmy23 Gio, 18/07/2019 - 12:14
Commenti dell’autore:

I will add translations that I have received by Monday

traduzione in AlbaneseAlbanese
Allinea i paragrafi
A A

Bassline raver

Njerëzit më pyesin kur do të shkoj në shtrat,
 
Asnjëherë nuk do të ndalet,
 
Jo kurrë 'derisa të jem i vdekur,
 
Unë nuk jam i uritur për bukë,
 
Unë jam vetëm i uritur për dijen,
 
Njohuritë për Cos janë mençuri,
 
Kështu që do të dëgjosh (shiko)
 
Nuk do të jem skllav i sistemit,
 
Unë thjesht do të bëj një vrapim në një sistem,
 
Ndoshta është koha që ne të ruajmë sistemin tonë,
 
Ndoshta është koha që ne të bëjmë diçka ndryshe (n unë jam vetëm një sulmues bazë)
 
Nuk keni nevojë për barërat e këqija, shpejtësi, heroinë,
 
Nuk keni nevojë për E, koks, Ketaminë,
 
Asnjëherë mos u shqetësoni nëse kjo tingëllonte si marramendje,
 
Nuk ka rëndësi, kaloni të lëmuar
 
A thashë i lëmuar (oops) do të thosha ujë,
 
Kjo është ajo që ju duhet të pini që duhet të (dhe unë jam vetëm një sulmues bazë)
 
Mos vish Nike, që promovon punën e skllevërve - (mua Unë jam thjesht një sulmues bazë)
 
Një 'Unë jam i djathë - një pako e quavers
 
Mos u shqetësoni kurrë "duhet të keni shkuar Specsavers",
 
Asnjëherë mos harroni se - më pëlqen të kërcej në tavolina,
 
Dhe unë jam thjesht një sulmues bazë
 
Po, unë jam thjesht një sulmues bazë
 
Postato da Kimmy23Kimmy23 Lun, 12/08/2019 - 17:57
Commenti dell’autore:

😁😊🤩

Commenti fatti