Anna Tatangelo - Bastardo (traduzione in Persiano)

traduzione in Persiano

حرامزاده

یک دلیل دیگر هم وجود دارد
ابن را گفتی...آن هم چه خوب
ولی این قسمت تورا
واقعا فراموش می کنم
 
واقعا انتظار نداشتم
مثل نوشیدن یک زهر قویست
و تلخ
لطفا انکار نکن
هرچه بیشتر صحبت می کنی کمتر باورت می کنم حیف
واقعیت خودت را به سکوت بسپار
صبر کن
می خواهم به تو آنچه را که حس می کنم بگویم
 
و در همین لحظه تو را بکشم
حرامزاده
می خواهم بدون هیچ اعتراضی با تو رو به رو بشوم
می خواهم با آتشی که درونم دارم بسوزانمت
 
و خاکسترت را ببینم حرامزاده
و بعد (خاکستر) تو را به باد بسپارم
من از درد دو تکه شدم
زمانی که عاشقت بودم تو عشقبازی می کردی
برای تفریح
بگذار یک زندگی را با رویا بسازم
تو گقتی وقتی تمام شده دیگر تمام شده
و من می روم
 
که می داند شاید یک روزی تمام شود
این خشمی که در قلبم حمل می کنم
می خواهم به تو آنچه را که حس می کنم بگویم
 
و در همین لحظه تو را بکشم
حرامزاده
چشمانت را غرق در اشک ببینم
تو را در حق حق گریه غرق کنم
 
و به پایین فشارت بدهم
حرامزاده
ولی متاسفانه وقتی به من میرسد
زجر...ناله...مرگ
 
تو همه چیز را بدون از دست دادن چیزی گرفتی
ما آن چیزی بودیم که هیچگاه نمی خواستی
عشق لعنتی کثیف
می خواهم به تو آنچه را که حس می کنم بگویم
 
و در همین لحظه تو را بکشم
حرامزاده
و خاکسترت را ببینم حرامزاده
ولی متاسفانه وقتی به من میرسد
 
زجر...ناله...عاشقتم
حرامزاده
 
Postato da Delarammir Sab, 07/04/2012 - 12:00
Italiano

Bastardo

Commenti fatti
MayGoLoco    Sab, 07/04/2012 - 14:31

Hi Delarammir, please never post corrected versions of a song.
If you see that the lyrics are incorrect please post a comment with the correct lyrics.
This way we can update the already existing lyrics and we won't have double songs/translations etc.