Be Calm (덤덤해지네) (Hwasa Solo) (Traslitterazione)

Advertisements
Traslitterazione

Be Calm

Ханырыль сонбадагыро карёба
Карёчжинынчжи oh no no no
Вэроундэ квэнчантаго марэба
Квэнчаначжинынчжи oh no no no
 
Нэ нунын нэ ибын нэ мамын
Мараго инындэ
Чжончжак нан сыльподо сыльпынчжи
Молла oh not long
 
Охирё том том хэчжинэ
Охирё том том хэчжинэ
Томтомэчжинэ томтомэчжинэ baby
Томтомэчжинэ baby
Oh томтомэчжинэ томтомэчжинэ
 
Помдо арачарёна ба
Ккочирадо пивочжунэ
Кыгосэсо нанын тащи
Сальмэ кирыль чачжаганэ
 
Щиганыль косырыль суга опсо
Хыллогаге oh мукмуки
Саран ханын сарамыль
Нэга ттонабонэль ттэдо
 
Кыриум конхохам вэроумын
Кочжёганындэ
Муосэ тэхан санщиминчжи
На чжонмаль морыгессо
Help me to find my way
 
Охирё том том хэчжинэ
Охирё том том хэчжинэ
Томтомэчжинэ томтомэчжинэ baby
Томтомэчжинэ baby
Oh томтомэчжинэ томтомэчжинэ
 
Аппан ханбон усымён
Кокчжон ту кега сарачжиндэ
Кыгосэсо нанын тащи
Сальмэ кирыль чачжаганэ
 
Нэ-и-е-и-е-и-е
Нэ-и-е-и-е-и-е
Нэ-и-е-и-е-и-е
Нэ-и-е-и-е-и-е
 
Postato da Ukwon Mer, 09/05/2018 - 18:28
Aggiunto su richiesta di Monnnbebe
Coreano

Be Calm (덤덤해지네) (Hwasa Solo)

Altre traduzioni di “Be Calm (덤덤해지네) ...”
TraslitterazioneUkwon
See also
Commenti fatti