Be Prepared (traduzione in Svedese)

Advertisements
Inglese

Be Prepared

I never thought hyenas essential
They're crude and unspeakably plain
But maybe they've a glimmer of potential
If allied to my vision and brain
 
I know that your powers of retention
Are as wet as a warthog's backside
But thick as you are, pay attention
My words are a matter of pride
 
It's clear from your vacant expressions
The lights are not all on upstairs
But we're talking kings and successions
Even you can't be caught unawares
 
So prepare for a chance of a lifetime
Be prepared for sensational news
A shining new era
Is tiptoeing nearer
 
And where do we feature?
 
Just listen to teacher
 
I know it sounds sordid
But you'll be rewarded
When at last I am given my dues
And injustice deliciously squared
Be prepared!
 
Yeah, Be prepared!
We'll be prepared, heh
...For what?
 
For the death of the king
 
Why? Is he sick?
 
No, fool-- we're going to kill him. And Simba too.
 
Great idea! Who needs a king?
No king! No king! la--la-la--la-laa-laa!
 
Idiots! There will be a king!
 
Hey, but you said...
 
I will be king! ...Stick with me, and
you'll never go hungry again!
 
Yay! All right! Long live the king!
 
Long live the king! Long live the king!
 
It's great that we'll soon be connected.
With a king who'll be all-time adored.
 
Of course, quid pro quo, you're expected
To take certain duties on board
 
The future is littered with prizes
And though I'm the main addressee
The point that I must emphasize is
You won't get a sniff without me!
 
So prepare for the coup of the century
Be prepared for the murkiest scam
 
Meticulous planning
Tenacity spanning
Decades of denial
Is simply why I'll
Be king undisputed
Respected, saluted
And seen for the wonder I am
Yes, my teeth and ambitions are bared
Be prepared!
 
Yes, our teeth and ambitions are bared
Be prepared!
 
Postato da Katika Mar, 12/10/2010 - 14:08
Ultima modifica Geheiligt Gio, 11/01/2018 - 19:20
Allinea i paragrafi
traduzione in Svedese

Var beredd

Jag har aldrig tyckt hyenor är livsviktiga
De är ohyfsade och förfärligt alldagliga
Men kanske har de en gnutta potential
Om de paras med min vision och min hjärna
 
Jag vet att er förmåga att minnas
Är så våt som ett vårtsvins bakdel
Men så tröga som ni är, var uppmärksamma
Mina ord är en stolthetssak
 
Jag förstår av era tomma miner
Att några ljus är släckta där uppe
Men vi talar om kungar och tronföljd
Även ni måste vara medvetna
 
Så var beredd för en livstids chans
Var beredd på senationella nyheter
En lysande ny era
Den trippar nära
 
"Och var kommer vi in?"
 
"Bara lyssna på er lärare."
 
Jag vet det låter nedrigt
Men ni ska bli belönade
När jag äntligen ges min del
Och orätten ljuvligen rättar sig
Var beredd!
 
"Ja, var beredd!
Vi ska vara beredda, heh
... På vad?"
 
"På kungens död"
 
"Varför? Är han sjuk?"
 
"Nej, dåre-- vi ska döda honom. Och Simba också."
 
"Vilken god idé! Vem behöver en kung?
Ingen kung! Ingen kung! La-la-la-la-la-la!"
 
"Idioter! Det kommer en kung"
 
"Men du sa ju..."
 
"Jag ska bli kung! ...Följ mig, och
ni ska aldrig vara hungriga igen!"
 
"Ja! Absolut! Länge leve kungen!"
 
"Länge leve kungen! Länge leve kungen!"
 
Det är härligt att vi snart ska anslutas
Med en kung som ska alla ska avguda
 
Förstås förväntas ni i gengäld
Att ta på er vissa plikter
 
Framtiden överflödar av vinster
Och trots att jag är den främsta mottagaren
Vad jag bör understryka är
Att ni inte får ett uns utan mig!
 
Så var beredd på århundradets kupp
Var beredd på det dunklaste bedregeriet
 
Noggrant planerat
Ihärdighet över
Årtiondes vägran
Är helt enkelt varför jag
Obestridligen ska bli kung
Respekterad, hyllad
Och sedd för det under jag är
Ja, mina tänder och mål är blottade
Var beredd!
 
Ja, våra tänder och mål är blottade
Var beredd!
 
Postato da MiYo Mar, 12/01/2016 - 14:46
Ultima modifica MiYo Sab, 31/03/2018 - 14:05
Commenti dell’autore:

En bokstavlig översättning, intressant att jämföra med den svenska versionen av sången.

Commenti fatti
Geheiligt    Gio, 11/01/2018 - 19:21

Spoken introduction added (first stanza). You may want to review your translation accordingly.