Pubblicità

Bir Kadehle Bizi Sâki Gamdan Azâd Eyledi (traduzione in Turco)

  • Artista: Hoca Dehhâni
  • Canzone: Bir Kadehle Bizi Sâki Gamdan Azâd Eyledi
  • Traduzioni: Turco
Turco (Ottomano)
A A

Bir Kadehle Bizi Sâki Gamdan Azâd Eyledi

Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi
 
Bende idi bunca yıllar kaddine serv-i revân
Doğrulukta kulluk ettiğiyçün âzâd eyledi
 
Husrev-i hûbân eden sen dilber-i şîrîn-leb
Bîsütûn-ı aşk içinde beni Ferhâd eyledi
 
Od ile korkutma va’iz bizi kim lâ’lî nigâr
Cânımız bizim oda yanmağa mu’tâd eyledi
 
İster isen milk-i hüsn âbâd ola dâd eyle kim
Pâdişahlar dâd ile milkini âbâd eyledi
 
Postato da esraa.esraa. Lun, 09/12/2019 - 16:53
traduzione in TurcoTurco
Allinea i paragrafi

Bir Kadehle Bizi Saki Gamdan Kurtulmuş Eyledi

Bir kadehle bizi saki gamdan kurtulmuş eyledi
Sevinçli olsun gönlü onun gönlümü sevinçli eyledi
 
Kul idi bunca yıllar yârin boyuna salınan selvi
Doğrulukta kulluk ettiği için onu özgür eyledi
 
Güzeller padişahı eden sen tatlı dudaklı güzeli
Bîsütûn-ı aşk içinde beni Ferhâd eyledi
 
Ateş ile korkutma vaiz bizi ki sevgilinin dudağı
Canımızı bizim ateşe yanmaya alışık eyledi
 
İster isen güzellik ülkesi kalkınsın adalet eyle ki
Padişahlar adalet ile ülkeyi bayındır eyledi
 
Grazie!
thanked 1 time
Can't be copied without my permission. And don't hesitate to say if I have a mistake.
(İznim olmadan kopyalanamaz. Ve eğer bir hatam varsa söylemekten çekinmeyin.)
Postato da esraa.esraa. Lun, 09/12/2019 - 16:55
Altre traduzioni di “Bir Kadehle Bizi ...”
Turco esraa.
Commenti fatti