Pubblicità

แปลไม่ออก (Lost in Translation) (Bplae mâi òk) (Traslitterazione)

Traslitterazione
A A

Bplae mâi òk

Tam-mai kon yàang chăn dtông bpen hùuang ter sà-mĕr
Kâe mâi hĕn ter piiang sàk wan
Tam-mai kon yàang chăn dtông rón ron yàang nán
Kâe dâai hĕn ter yòo gàp krai têe mâi châi chăn
 
Mâi koiie róo mâi koiie tăam mâi nâe jai keu à-rai
Dtàe têe róo keu mâi yàak jà dtông sĭia ter bpai
 
Gôr dâai dtàe tăam dtàe hŭua jai mâi koiie dâai dtòp
Wâa têe rao mee gan mêuua gòn keu chăn rák ter yòo láew réu bplào
Mâi róo hŭua jai yang bplae mâi òk
Kâe róo piiang wâa jai chăn òn tâep mâi wăi
Mêuua bpen rêuuang ter man măai kwaam wâa yàang rai
 
Tam-mai kon yàang chăn dtông kít tĕung yàang nán
Tam-mai túk keun mee dtàe ter nai jai chăn
 
Mâi koiie róo mâi koiie tăam mâi nâe jai keu à-rai
Dtàe têe róo keu mâi yàak jà dtông sĭia ter bpai
 
Gôr dâai dtàe tăam dtàe hŭua jai mâi koiie dâai dtòp
Wâa têe rao mee gan mêuua gòn keu chăn rák ter yòo láew réu bplào
Mâi róo hŭua jai yang bplae mâi òk
Kâe róo piiang wâa jai chăn òn tâep mâi wăi
Mêuua bpen rêuuang ter man măai kwaam wâa yàang rai
 
Mâi koiie róo mâi koiie tăam mâi nâe jai keu à-rai
Dtàe têe róo keu mâi yàak jà dtông sĭia ter bpai
 
Gôr dâai dtàe tăam dtàe hŭua jai mâi koiie dâai dtòp
Wâa têe rao mee gan mêuua gòn keu chăn rák ter yòo láew réu bplào
Mâi róo hŭua jai yang bplae mâi òk
Kâe róo piiang wâa jai chăn òn tâep mâi wăi
Mêuua bpen rêuuang ter man măai kwaam wâa yàang rai
 
Grazie!
ringraziato 1 volta

©Rujix

Postato da RujixRujix Sab, 15/05/2021 - 02:34

แปลไม่ออก (Lost in Translation) (Bplae mâi òk)

Commenti fatti
Read about music throughout history