Pubblicità

Չունի Աշխարը Կեզ Նման (Chuni Ashkharhe Kez Nman) (traduzione in Inglese)

  • Artista: Razmik Amyan (Ռազմիկ Ամյան)
  • Canzone: Չունի Աշխարը Կեզ Նման (Chuni Ashkharhe Kez Nman) 3 traduzioni
  • Traduzioni: Inglese, Russo, Traslitterazione

Չունի Աշխարը Կեզ Նման (Chuni Ashkharhe Kez Nman)

Քո աչքերը երբ տեսել եմ,
Սիրտը իմ թաքուն ասել է ինձ,
Որ իմն ես լինելու։
Քեզ գտել, քեզնով գերվել եմ,
Իմացել եմ խենթ իմ սերն եմ
քեզ տալու։
Եվ զգացել եմ՝ օրս տոն է,
Հասկացել եմ՝ սիրտն իմ քոնն է,
Էլ չունեմ սիրո բողոք։
Իմ փայլող աչքերն էլ քոնն են,
Իմացիր, որ պետք չի ինձ ուրիշ ոչ ոք
 
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
Չունի աշխարհս քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
 
Թե մի օր ասեն կորել է
Այն ինչ վերևից տրվել է մեզ՝ հա'մ ինձ, հա'մ քեզ, իմ կես։
Անհնար է հավատալը,
Մտածելը, թե կորցրել եմ քեզ, իմ կես։
Չէ որ քո կողքին ձմռանը ինձ թվում էր, թե ամռա էր,
Տերն է, որ կապել է մեզ։
Չէ որ դու ես իմ արևը,
Արևից էլ առավելը
Ես սիրում եմ քեզ.
 
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
 
Ամենաթանկ ու կարևոր նվերը այս կյանքից
Քո տաք սրտում մեծ արթնացավ,
Բաժին հասավ հենց ինձ։
Ինձ ներիր, սխալվել եմ,
Թե մի պահ քեզ նեղացրել եմ ես
Դու իմ հավատն ես ու արևը
Ես սիրում եմ քեզ
 
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
 
Չունի աշխարհը քեզ նման
 
Postato da H3003H3003 Lun, 01/02/2016 - 08:47
Ultima modifica LyricalMiracleLyricalMiracle Sab, 22/06/2019 - 04:04
traduzione in IngleseInglese
Allinea i paragrafi
A A

there's no one in the world like you

the first time that i saw you
my heart had told me that you will
be mine alone someday
 
now that you have held me captive
i will give my wild and active love
for you
 
i have never felt so happy
when i learned you love me truly
there is nothing more i need
 
i have no complaints about love
everything i want is what i've found
in you
 
chorus (2x)
there's no one in the world like you
because you are unique, i understand
i want to keep on loving you
our love has no beginning and no end
 
we are meant as one idea
there is no day we will be apart
for you and i are one
 
I have never been mistaken
It's impossible that we can be
alone
 
you and i are bound together
you make winter feel like summer
with your warmth and tenderness
 
god has brought us close to oneness
you're the source of light and warmness
i love you
 
chorus (2x)
there's no one in the world like you
because you are unique, i understand
i want to keep on loving you
our love has no beginning and no end
 
the most important gift my life received is on my mind
it's when you opened up your heart and said that you'll be mine
would you forgive and forget , if i make you hurt, for i would be truly wrong
so please believe me that i love you - will you hear my song
 
Postato da manyonemanyone Gio, 26/01/2017 - 07:06
Aggiunto su richiesta di Zarina01Zarina01
Ultima modifica manyonemanyone Lun, 23/04/2018 - 01:09
Commenti dell’autore:

©2017 manny juan all rights reserved.
You can use these English lyrics to sing along to the original song. !

Altre traduzioni di “Չունի Աշխարը Կեզ ...”
Inglese manyone
Raccolte con "Չունի Աշխարը Կեզ ..."
Commenti fatti