Huseyn Javid - İblis (traduzione in Inglese)

Azero

İblis

İblis!.. O böyük ad nə qədər calibi-heyrət!
Hər ölkədə, hər dildə anılmaqda o şöhrət.
Hər qülbədə, kaşanədə, viranədə İblis!
Hər kəs bəni dinlər, fəqət eylər yenə nifrət,
Hər kəs bana aciz qul ikən, bəslər ədavət.
Lakin bəni təhqir edən, ey əbləhü miskin!
Olduqca müsəllət sana, bil, nəfsi-ləimin,
Pəncəmdə dəmadəm əzilib qıvrılacaqsın,
Daim ayaq altında sönüb məhv olacaqsın.
Bənsiz də, əmin ol, sizə rəhbərlik edən var:
Qan püskürən, atəş savuran kinli krallar,
Şahlar, ulu xaqanlar, o çılğın dərəbəklər,
Altın və qadın düşgünü divanə bəbəklər.
Bin hiylə quran tilki siyasilər, o hər an
Məzhəb çıqaran, yol ayıran xadimi-ədyan;
Onlarda bütün fitnəvü şər, zülmü xəyanət,
Onlar duruyorkən bəni təhqirə nə hacət?!
Onlar, əvət onlar sizi çignətməyə kafi,
Kafi, sizi qəhr etməyə, məhv etməyə kafi...
Bən tərk edərim sizləri əlan nəmə lazim!
Hiçdən gələrək, hiçliyə olmaqdayım azim.
İblis nədir?
- Cümlə xəyanətlərə bais...
Ya hər kəsə xain olan insan nədir?
- İblis...
 
Postato da RadixIce Ven, 24/01/2014 - 14:34
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

The Devil

The devil!... How astonishing that big name is!
That famous one (devil) is being mentioned in each language everywhere
The devil is everywhere!
Everybody listens to me, yet they still hate me,
Everybody is jealous of me while they are the weak slaves of mine.
But, hey, you brainless, who insults me!
Know that, I impose myself on you,
You will be wrapped in my paw,
You'll always be destroyed overriding
Be sure about that, you have someone to guide you, without me:
Those dirty kings who spout blood, who make fires
Kings, emperors, those crazy darabaks,
Gigant babies who are keen on the gold and women.
Those foxes1 who cheat millions of times
Those who always make denominations
They have all the bad things, all the betrayal
While they exist, who do I need to insult?
They, yeah, they are enough to destroy you,
They are enough to damn you, to destroy you.
I'm leaving you, why do I need to come?
I'm coming in vain, I'm doing nothing.
What is a devil?
- it (devil) is the reason of all the betrayal,
-Who/what is the human who betrays everyone?
- it's the devil.
 
  • 1. this is a metaphor here
Postato da RadixIce Lun, 22/01/2018 - 15:43
Aggiunto su richiesta di MrBensusan
Commenti dell’autore:

This poem is quite difficult to both understand and translate. Please give your suggestions/corrections if you have any.
For more information: https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Devil_(play)

See also
Commenti fatti
RadixIce    Lun, 22/01/2018 - 16:07

I really like this poem. In this (aka "the devil") play, the devil leaves the people alone saying this poem.

makis17    Lun, 22/01/2018 - 17:21

I agree! And I know he's a great writer.
Be that as it may, in Azerbaijan there are
great writers /poets laureate and long tradition in literature.
Of course, the poem is allegorical. Wink smile