Arame - Im Arev (Իմ Արեւ) (traduzione in Inglese)

Armeno

Im Arev (Իմ Արեւ)

Ուզում եմ, որ աշխարհը իմանա
Քո մի ժպիտով իմ կյանքը փոխվեց
Արանց քեզ ես վայրկյան չեմ դիմանա
Ուզում եմ երգել, ուզում եմ ասել,
Որ հիմա ես երջանիկ եմ:
 
ԿՐԿՆԵՐԿ:
Իմ արեւ քեզնով ապրում եմ ես
Ախ, որքան լավն ես, ես սիրում եմ քեզ
Իմ անուշ, ամեն վայրկյանդ քախցր հուշ
Սիրտն ես, որ իմ սրտին տալիս ես շունչ:
Իմ արեւ քեզնով ապրում շնչում եմ ես
Ախ, որքան լավն ես, ես սիրում եմ քեզ
Իմ անուշ, ամեն վայրկյանդ քախցր հուշ
Սիրտն ես, որ իմ սրտին տալիս ես շունչ:
 
Քեզնով ես լիացրել դու ամեն ինչ
Քեզնով հիացրել իմ կյանքը ու ինձ
Փայլում է աստղերի պես խենթ հոգիս,
Որ քեզ եմ գրկում աշխարհն է գրկիս
Ու հիմա ես երջանիկ եմ:
 
ԿՐԿՆԵՐԿ:
Իմ արեւ քեզնով ապրում եմ ես
Ախ, որքան լավն ես, ես սիրում եմ քեզ
Իմ անուշ, ամեն վայրկյանդ քախցր հուշ
Սիրտն ես, որ իմ սրտին տալիս ես շունչ:
Իմ արեւ քեզնով ապրում շնչում եմ ես
Ախ, որքան լավն ես, ես սիրում եմ քեզ
Իմ անուշ, ամեն վայրկյանդ քախցր հուշ
Սիրտն ես, որ իմ սրտին տալիս ես շունչ:
 
ԿՐԿՆԵՐԿ:
Իմ արեւ քեզնով ապրում եմ ես
Ախ, որքան լավն ես, ես սիրում եմ քեզ
Իմ անուշ, ամեն վայրկյանդ քախցր հուշ
Սիրտն ես, որ իմ սրտին տալիս ես շունչ:
Իմ արեւ քեզնով ապրում շնչում եմ ես
Ախ, որքան լավն ես, ես սիրում եմ քեզ
Իմ անուշ, ամեն վայրկյանդ քախցր հուշ
Սիրտն ես, որ իմ սրտին տալիս ես շունչ:
 
Ultima modifica Enjovher Lun, 23/04/2018 - 06:44
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

My Sun

I want the whole word to know
With your one smile my whole life changed
Without you I couldn't bare another second
I want to sing, I want to say
That I am happy right now
 
CHORUS:
My sun, I live for you
Ah, how amazing you are, I love you
My darling, I hope all your seconds are sweet
You love it that you give my heart its breath
My sun, I live and breath for you
Ah, how amazing you are, I love you
My darling, I hope all your seconds are sweet
You're my heart, and you give my heart its breath
 
You have made everything complete
You have made my life and me amazing
My crazy soul is shining like the stars
When I hug you the world is on my lap
And now I am happy
 
CHORUS:
My sun, I live for you
Ah, how amazing you are, I love you
My darling, I hope all your seconds are sweet
You love it that you give my heart its breath
My sun, I live and breath for you
Ah, how amazing you are, I love you
My darling, I hope all your seconds are sweet
You're my heart, and you give my heart its breath
 
CHORUS:
My sun, I live for you
Ah, how amazing you are, I love you
My darling, I hope all your seconds are sweet
You love it that you give my heart its breath
My sun, I live and breath for you
Ah, how amazing you are, I love you
My darling, I hope all your seconds are sweet
You're my heart, and you give my heart its breath
 
All my translations are completely my work from scratch unless noted otherwise, reference me if used elsewhere.
Postato da TheProteanGirl Lun, 23/04/2018 - 06:40
Altre traduzioni di “Im Arev (Իմ Արեւ)”
Francese Guest
See also
Commenti fatti