Pubblicità

L'aveugle (traduzione in Persiano)

  • Artista: Mireille Mathieu
  • Canzone: L'aveugle 6 traduzioni
  • Traduzioni: Inglese, Italiano, Persiano, Rumeno, Spagnolo, Turco
traduzione in PersianoPersiano
A A

مرد نابینا

در روستا بود
در روستا بود
مردی نابینا که ویولن می نواخت
نگاهش به ابر ها
لبخندی برچهره
با تمام وجود می نواخت و ما همراهش می خواندیم
 
لا لا...
 
تمام بچه های روستا
تمام بچه های روستا
دورش جمع می شدند و نگاهش می کردند
زیر انگشتانش سرخوشی متولد می شد
گرمای یک نوازش
زیر انگشتانش باران و هوای بهاری متولد می شد
 
لا لا ...
 
ویولنش روحی داشت
ویولنش روحی داشت
که مستقیم تا آسمان پرواز می کرد
در چشمان ما اشک ها می درخشیدند
و در قلب هایمان شعله ای
که می خندید به تمام نور(رنگ) های رنگین کمان
 
لا لا ...
 
زمانی که قلبم در آشوب است
زمانی که زندگیم بر افروخته است
مرد نابینای پیر و ویولنش را دوباره می بینم
و چشمانش به ابر هاست
لبخندی بر چهره اش
و (به زندگی) ادامه می دهم با زمزمه کردن این آهنگ
 
لا لا ...
 
و (به زندگی) ادامه می دهم با زمزمه کردن این آهنگ
 
Postato da sahandwsahandw Lun, 09/12/2019 - 01:04
FranceseFrancese

L'aveugle

Altre traduzioni di “L'aveugle”
Inglese Guest
5
Persiano sahandw
Mireille Mathieu: 3 più popolari
Commenti fatti