Pubblicità

Dál se tě ptám (traduzione in Inglese)

  • Artista: Tereza Kerndlová
  • Artista partecipante (featuring): Láďa Kerndl
  • Canzone: Dál se tě ptám 2 traduzioni
  • Traduzioni: Inglese, Russo
Ceco
A A

Dál se tě ptám

Znám ten hlas, znám tu tvář
Ten song, ten tón, ten den, ten čas
Znám ten smích, znám ten pláč
Ten hřích, ten křik, tu noc, ten čas
 
Oceány roků když se na poušť promění
A cesty sem se změní v tam, nevím kam jít
Přítomnost tvých kroků, náhlé slunce zatmění
Kdo vlastně jsem, sebe se ptám, jak mám žít
Dál se tě ptám, sám se jen ptám
 
Znám tvůj klid, znám ten byt
Tvůj dech, tvůj vzdech, ten den, ten čas
 
Oceány roků když se na poušť promění
A cesty sem se změní v tam, nevím kam jít
Přítomnost tvých kroků, náhlé slunce zatmění
Kdo vlastně jsem, sebe se ptám, jak mám žít
Dál se tě ptám, sám se jen ptám
Kráčím vstříc vzpomínkám
 
V poutech věčných zvyků co se dávno nemění
S tebou tu jsem ač každý sám zkoušíme snít
Sbírka okamžiků prázdné chvíle odmění
Když cesta sem změní se v tam, není kam jít
Dál se tě ptám, sám se jen ptám
 
Oceány roků když se na poušť promění
A cesty sem se změní v tam, nevím kam jít
Přítomnost tvých kroků, náhlé slunce zatmění
Kdo vlastně jsem, sebe se ptám, jak mám žít
 
V poutech věčných zvyků co se dávno nemění
S tebou tu jsem ač každý sám zkoušíme snít
Sbírka okamžiků prázdné chvíle odmění
Když cesta sem změní se v tam, není kam jít
Dál se tě ptám, sám se jen ptám
 
Postato da Petruš20Petruš20 Mar, 28/08/2018 - 09:29
traduzione in IngleseInglese
Allinea i paragrafi

Asking you further

I know that voice, I know that face,
That song, that tone, that day, that day,
I know that laughter, I know that weeping,
That transgression, that holler,, that time,
 
When oceans of years transform into desert,
And the routes here will change into there, I dont know, where to go,
Presence of your footsteps, sudden solar eclipse,
Who I am as a matter of fact, I ask myself, how should I live?
Asking you further, I just ask alone.
 
I know your repose, I know that flat,
Your breathing, your groan, that day, that time,
 
When oceans of years transform into a desert,
And the routes here will change into there, I dont know, where to go,
Presence of your footsteps, sudden solar eclipse,
Who I am as a matter of fact, I ask myself, how should I live?
Asking you further, I just ask alone.
Going towards memories.
 
In cuffs of perpetual habits, which doesnt change for a long time ago,
I am here with you, although each of us try to dream on our own,
A collection of instants rewards empty moments,
When route here will change into there, there is no place to go
Asking you further, I just ask alone.
 
When oceans of years transform into a desert,
And the routes here will change into there, I dont know, where to go,
Presence of your footsteps, sudden solar eclipse,
Who I am as a matter of fact, I ask myself, how should I live?
 
In cuffs of perpetual habits, which doesnt change for a long time ago,
I am here with you, although each of us try to dream on our own,
A collection of instants rewards empty moments,
When route here will change into there, there is no place to go
Asking you further, I just ask alone.
 
Grazie!
As I mentioned several times, I translate only English and Czech texts
Postato da Petruš20Petruš20 Mar, 28/08/2018 - 20:22
Ultima modifica Ww WwWw Ww Mar, 28/08/2018 - 20:25
Altre traduzioni di “Dál se tě ptám”
Inglese Petruš20
Tereza Kerndlová: 3 più popolari
Commenti fatti