Le déserteur (traduzione in Tongano)

Advertisements
traduzione in Tongano

Ko e Tahali'aki

Ko ho 'afio 'Eikitau
Kou tohi'i ka koe ha ki'i tohinounou
Ke ke lau ka mahalo
Kapau 'e ma'u koe ha ki'i lava
Na'a ku ma'u leva
'Eku tohitau
Ke 'alu 'o faifatongia
Kimu'a he po Tuupulelulu.
 
Kou pehe kia te kimoutolu mo e 'apa'apa
He 'oku pehe ko kimoutolu 'oku lala
'Oku vale 'a e tau ni
Fe'unga pe me'a faingata'a ki Maamani!
Ko ho 'afio 'Eikitau
'Oku ou pehe mo e hoku loto'ataa
'Oji fili au ai
'Oku ou fie hoko ko hatahali'aki!
 
Talu mei he'eku mo'ui 'i Maamani
Kou jio ki hoku tamai, kuo ne mate
Jio tatau ki hoku tokoua, kaiha'alahi
Kou jio e tangi ni'ihi 'o hange ha ki'i tama!
Kou jio ki he fa'ē fonu mo e mamahia
'Ikai ne lava 'o ngalo ke manatu'i!
Kou jio kakai kehe kuo faikovi
Neongo he toto mo e pelepela!
 
Kou jio he kaataki'i hopoate
Nau to'o ho'oku mo'ui
Ko ia ko hoku 'ohoana
Mo homa 'inaji lelei!
Kimu'a na'e ui 'e he moataane
Pea mapuni au 'a e matapaa
Fiemate au vaha'a tokolahi
Pea keu 'alu ki he ve'ehala!
 
Pea 'alu au ki ai pea ki ai
Ki he ngalu, havili mo e hala
Ke tau'i ma'a 'a e Maamani fo'ou!
Ui au ki hataha
Ke ke fai lelei ki ho mo'ui!
'Oua tuku e mamahi mo e 'ite'ita
Ka mapuni ia ki lalo ki ho'o ta'okete
Ki he falekelekele ni!
 
Ko ho 'afio 'Eikitau
Pau ke ke to'o 'a e toto
Pea tuku ke tafe ia 'o kimoutolu
Ko mou akonekina'i ia fa'iteliha!
Mou lea ki homou polisi
Te nau 'o a'u kia te au
He 'ikai ma'u au ha mahafu
Ke fana'i au 'ata'ataa pe!
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Postato da SilentRebel83SilentRebel83 Gio, 25/08/2016 - 02:40
Francese

Le déserteur

Altre traduzioni di “Le déserteur”
See also
Commenti fatti
SaintMarkSaintMark    Gio, 25/08/2016 - 02:59

I guess Boris Vian never would have dreamed in his wildest dreams that you would translate this into tongan over 60 years after it was written !