Ets més, molt més (Un pò di più) (traduzione in Inglese)

Advertisements
Catalano

Ets més, molt més (Un pò di più)

Un so de sirenes dels vaixells que marxen,
les ràdios que criden la publicitat.
Els llavis que tornen petons i carícies.
El sol que, a la cambra, entra...
 
Damunt la cadira, la roba cansada;
sentits que es desperten després de la nit.
Paraules callades, mirades que parlen,
i com poder dir-te que ets més...
Ets més...
 
Ets molt més que la vida i el pa?
Que ets molt més que el cos i que la pell?
Més que l'herba, més que el blau del mar...
Més que el blat i el núvol i l'ocell.
Més que un bri d'estrella dins la nit,
més que un gra de sorra i l'univers,
més que el temps que passa i l'infinit...
Ets molt més que tot!
 
Damunt la tauleta, la imatge de plàstic
d'una verge blanca, mig fosforescent,
amb un petit gerro i amb flors de mentida.
Dins el calaix busco, d'esma...
 
Ah... Ah...
 
Ets més...
Ets més...
 
Ets molt més... Més que l'escalfor
que encomanes amb les teves mans.
Més que l'aire, més que la claror,
més que un crit i el riure dels infants.
Més que el foc, que l'alba i el ponent;
més que l'or, dringant i lluminós...
Més que el sol clamant i el goig del vent.
Més que el blat i el núvol i l'ocell.
Més que un bri d'estrella dins la nit,
més que un gra de sorra i l'univers,
més que el temps que passa i l'infinit...
 
Més que el blat i el núvol i l'ocell...
 
Postato da MetodiusMetodius Dom, 20/01/2019 - 20:39
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

You're More, Much More

A sound of sirens from the departing ships,
The radios blast out advertisements.
Those lips that return kisses and caresses.
The sun, which enters the room...
 
On top of the chair, the tired old clothes;
Senses that awaken after the night arrives.
Silent words, glances that speak
And, how could I tell you that you're more...
You're more...
 
You're much more than life and bread?
That you're much more than the body and the skin?
More than grass, more than the blueness of the sea...
More than wheat and clouds and birds.
More than a star's brief gleam in the night,
More than a grain of sand and the universe,
More than the fading time and infinity...
You're much more than everything (there is)!
 
On the nightstand, the plastic effigy
Of a white Virgin Mary, half fluorescent,
With a small vase and fake flowers.
I look into the drawer, willfully...
 
Ah... Ah...
 
You're more...
You're more...
 
You're much more... More than the heat
That you share through your hands.
More than air, more than the light,
More than a scream and the laughter of children.
More than fire, than dawn and the sunset;
More than gold, so melodious and shiny...
More than the raging sun and the joy of the wind.
More than wheat and clouds and birds.
More than a star's brief gleam in the night,
More than a grain of sand and the universe,
More than the fading time and infinity...
 
More than wheat and clouds and birds...
 
Postato da MetodiusMetodius Dom, 20/01/2019 - 20:49
Ultima modifica MetodiusMetodius Gio, 24/01/2019 - 20:45
Altre traduzioni di “Ets més, molt més ...”
Inglese Metodius
See also
Commenti fatti