Pubblicità

ฝันที่อยู่ในฝัน (Cover) (Făn têe yòo nai făn) (Traslitterazione)

ฝันที่อยู่ในฝัน (Cover)

ในความฝันที่มีเธอกับฉัน
ทุก ๆ ช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกัน
ใต้แสงดวงตะวันที่สองเรา ยืนอยู่ ข้างกัน
ยิ่งทำให้มีความหมาย
 
แต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่
มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธอ
อยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอ
ภาพรอยยิ้มของเธอ
แค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหน
ในฝันที่มีเธอ
 
ตื่นขึ้นมาไม่เจอฉันคงจะหลงเลย
โลกใบนี้มีฉันกับเธอ I’m balling
ไม่มีใครที่สวยกว่าเธอ
ฉันหลับไหลแล้วอยากละเมอ
Every seconds just a blur, I’m falling
 
มีแต่เธอเพียงเดียวที่ฉันนั่นรออยู่
เธอ I’m waiting for you
ไม่ว่าจะอยู่บนดาวจะอยู่ที่ไหน Imma tryna call you
ให้เธอได้รู้คือเธอคนเดียวที่อยู่ในฝันและฉันจะเฝ้าดู
แม้ความจริงจะไม่มีเธอ
 
ในความฝันที่มีเธอกับฉัน
ทุก ๆ ช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกัน
ใต้แสงดวงตะวันที่สองเรา ยืนอยู่ ข้างกัน
ยิ่งทำให้มีความหมาย
 
แต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่
มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธอ
อยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอ
ภาพรอยยิ้มของเธอ
แค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหน
ในฝันที่มีเธอ
 
ในฝันที่มีเธอ ฉันแค่อยากจะเจอ
I always be here waiting for you
ในฝันที่มีเธอ อยากเจอเธอเสมอ
สักวันเราจะได้มาพบกันอีก
 
ในความฝันที่มีเธอกับฉัน
ทุก ๆ ช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกัน
ใต้แสงดวงตะวันที่สองเรา ยืนอยู่ ข้างกัน
ยิ่งทำให้มีความหมาย
 
แต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่
มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธอ
อยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอ
ภาพรอยยิ้มของเธอ
แค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหน
ในฝันที่มีเธอ
 
Postato da RujixRujix Sab, 19/06/2021 - 01:59
Traslitterazione
Allinea i paragrafi

Făn têe yòo nai făn

Nai kwaam făn têe mee ter gàp chăn
Túk túk chûuang way-laa têe dern bpai dûuay gan
Dtâi săeng duuang dtà-wan têe sŏng rao yeun yòo kâang gan
Yîng tam hâi mee kwaam măai
 
Dtàe kwaam bpen jing têe dtrong née chăn mâi mee ter yòo
Man tam hâi róo dee wâa chăn kít tĕung ter
Yàak glàp bpai wan têe chăn dâai jer
Pâap roi yím kŏng ter
Kâe piiang tâo née gôr dee kâe năi
Nai făn têe mee ter
 
Dtèun kêun maa mâi jer chăn kong jà lŏng loiie
lôhk bai née mee chăn gàp ter I’m balling
mâi mee krai têe sŭuay gwàa ter
chăn làp lăi láew yàak lá-mer
Every seconds just a blur, I’m falling
 
Mee dtàe ter piiang diieow têe chăn nân ror yòo
ter I’m waiting for you
mâi wâa jà yòo bon daao jà yòo têe năi Imma tryna call you
hâi ter dâai róo keu ter kon diieow têe yòo nai făn láe chăn jà fâo doo
máe kwaam jing jà mâi mee ter
 
Nai kwaam făn têe mee ter gàp chăn
Túk túk chûuang way-laa têe dern bpai dûuay gan
Dtâi săeng duuang dtà-wan têe sŏng rao yeun yòo kâang gan
Yîng tam hâi mee kwaam măai
 
Dtàe kwaam bpen jing têe dtrong née chăn mâi mee ter yòo
Man tam hâi róo dee wâa chăn kít tĕung ter
Yàak glàp bpai wan têe chăn dâai jer
Pâap roi yím kŏng ter
Kâe piiang tâo née gôr dee kâe năi
Nai făn têe mee ter
 
Nai făn têe mee ter chăn kâe yàak jà jer
I always be here waiting for you
Nai făn têe mee ter yàak jer ter sà-mĕr
Sàk wan rao jà dâai maa póp gan èek
 
Nai kwaam făn têe mee ter gàp chăn
Túk túk chûuang way-laa têe dern bpai dûuay gan
Dtâi săeng duuang dtà-wan têe sŏng rao yeun yòo kâang gan
Yîng tam hâi mee kwaam măai
 
Dtàe kwaam bpen jing têe dtrong née chăn mâi mee ter yòo
Man tam hâi róo dee wâa chăn kít tĕung ter
Yàak glàp bpai wan têe chăn dâai jer
Pâap roi yím kŏng ter
Kâe piiang tâo née gôr dee kâe năi
Nai făn têe mee ter
 
Grazie!

©Rujix

Postato da RujixRujix Sab, 19/06/2021 - 02:11
Commenti fatti
Read about music throughout history