Advertisements

Face à face

Postato da gabriela.chiorbeja Dom, 11/02/2018 - 00:00

Traduzioni idiomatiche di “Face à face”

Inglese
Face to face
Spiegazioni:
Italiano
faccia a faccia
Spiegazioni:
Rumeno
Faţă în faţă
Spiegazioni:
Serbo
Oči u oči
Spiegazioni:
Ungherese
Szemtől-szemben
Spiegazioni:

Meanings of "Face à face"

Francese

De manière directe; en personne ;

Spiegato da gabriela.chiorbeja il Dom, 11/02/2018 - 00:00
Explained by gabriela.chiorbeja