Flying without wings (traduzione in Persiano)

Advertisements
traduzione in Persiano

پرواز بدون بال

[Shane:]
همه ی آدم ها به دنبال چیزی میگردند
یک چیز که همه را کامل میکند
تو آن را در عجیب ترین جاها خواهی یافت
جاهایی مه تو هیچگاه فکر نمیکردی میتواند آنجا باشد
 
بعضی آن را در صورت فرزندانشان میابند
بعضی آن را در صورت معشوقه شان میابند
چه کسی میتواند شادی که آن چیز به همراه می‌آورد را انکار کند
هنگامی که آن چیز خاص را پیدا کرده باشی
تو بدون بال پرواز میکن
 
[Mark:]
بعضی آن را هر روز صبح میابند
بعضی در زندگی تنهایشان
تو آن را در کلمات دیگران خواهی یافت
یک خط ساده میتواند تو رابخنداند یا به گریه بیندازد
 
تو آن را در عمیق ترین دوستی ها خواهی یافت
چیزی که تو همه ی عمر آن را گرامی میداری
و هنگامی که تو میدانی که آن چقدر معتا دارد
تو آن چیز را بافته ای
تو بدون بال پرواز میکنی
 
پس,غیر ممکن است همانطور که به نظر میرسد
تو باید برای هر رویایی بجنگی
چون چه کسی میداند که نو کدام را رها میکنی
که تو را کامل ساخته است
 
[Shane:]
بسیار خب,برای من آن چیز بیدار شدن در کنار توست
تا طلوع آفتاب را در صورت تو ببینم
تا بدانم که میتوانم بگویم دوستت دارم
در هر زمان و مکانی
 
[Mark:]
اینها چیزهای کوچکی هستند که فقط من میدانم
آنها چیزهایی هستند که تو را مال من میکنند
و آن مثل پرواز بدون بال است
چون تو آن چیز مخصوص من هستی
من بدون بال پرواز میکنم
 
[Shane:]
و تو جایی هستی که زندگی من آغاز می شود
و تو جایی خواهی بود که آن به پایان میرسد
 
[Mark:]
من بدون بال پرواز میکنم
و آن خوشحالی است که تو با خود به همراه می آوری
من بدون بال پرواز می کنم
 
Postato da golnoush Sab, 21/07/2012 - 21:01
Inglese

Flying without wings

Commenti fatti