Tadeusz Woźniak & Alibabki - Zegarmistrz swiatła

2 posts / 0 nuovo
Ospite
Ospite
Pending moderation

Hi,

I terribly fell in love with this song, maybe someone could translate the lyrics into English (best would be German).

Here the lyrics:

A kiedy przyjdzie tak¿e po mnie
Zegarmistrz Œwiat³a purpurowy
By mi zabe³taæ b³êkit w g³owie
To bêdê jasny i gotowy

Sp³yn¹ przeze mnie dni na przestrza³
Zgasn¹ pod³ogi i powietrza
Na wszystko jeszcze raz popatrzê
I pójdê, nie wiem gdzie, na zawsze

A kiedy przyjdzie tak¿e po mnie
Zegarmistrz Œwiat³a purpurowy
By mi zabe³taæ b³êkit w g³owie
To bêdê jasny i gotowy

Sp³yn¹ przeze mnie dni na przestrza³
Zgasn¹ pod³ogi i powietrza
Na wszystko jeszcze raz popatrzê
I pójdê, nie wiem gdzie, na zawsze

A kiedy przyjdzie wreszcie po mnie
Zegarmistrz Œwiat³a purpurowy
By mi zabe³taæ b³êkit w g³owie
To stanê jasny i gotowy

Sp³yn¹ przeze mnie dni na przestrza³
Zgasn¹ pod³ogi i powietrza
Na wszystko jeszcze raz popatrzê
I pójdê, nie wiem gdzie, na zawsze

Sp³yn¹ przeze mnie dni na przestrza³
Zgasn¹ pod³ogi i powietrza
Na wszystko jeszcze raz popatrzê
I pójdê, nie wiem gdzie, na zawsze

Regards Turnvater

Member
<a href="/it/translator/janelt" class="userpopupinfo username" rel="user1048914">jane.lt</a>
Iscritto dal: 01.05.2009

Did you notice that we have a special tag for posting video? You can use [ video:youtube_link_here ] (without spaces near brackets).

I'll post the last mentioned video here: