Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

The Hanging Tree (traduzione in Vietnamita)

Inglese
Inglese
A A

The Hanging Tree

(Katniss:)
Are you, are you
Coming to the tree
Where they strung up a man
They say he murdered three.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.
 
Are you, are you
Coming to the tree
Where dead man called out
For his love to flee.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.
 
Are you, are you
Coming to the tree
Where I told you to run,
So we'd both be free.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight
In the hanging tree.
 
Are you, are you
Coming to the tree
Wear a necklace of hope,
Side by side with me.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight
In the hanging tree.
 
Are you, are you
Coming to the tree
Where I told you to run,
So we'd both be free.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight
In the hanging tree.
 
(All:)
Are you, are you
Coming to the tree
Where they strung up a man
They say he murdered three.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.
 
Are you, are you
Coming to the tree
Where dead man called out
For his love to flee.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.
 
(Instrumental)
 
Postato da silvia.luparello.3silvia.luparello.3 2014-11-23
Ultima modifica SilentRebel83SilentRebel83 2021-01-19
traduzione in VietnamitaVietnamita
Allinea i paragrafi

Cây Treo Cổ

(Katniss:)
Em có, em có
Đến chỗ cái cây không?
Nơi họ treo cổ một gã đàn ông
Họ bảo hắn đã giết ba người
Những sự việc kỳ lạ thường xảy ra ở đây
Sẽ không có ai ở đó đâu
Nếu chúng ta gặp nhau
Dưới cái cây treo cổ
 
Em có, em có
Đến chỗ cái cây không?
Nơi người chết réo gọi
Cho tình yêu của gã chạy trốn
Những sự việc kỳ lạ thường xảy ra ở đây
Sẽ không có ai ở đó đâu
Nếu chúng ta gặp nhau
Dưới cái cây treo cổ
 
Em có, em có
Đến chỗ cái cây không?
Nơi tôi bảo em chạy đi
Để cả hai ta đều được tự do
Những sự việc kỳ lạ thường xảy ra ở đây
Sẽ không có ai ở đó đâu
Nếu chúng ta gặp nhau
Dưới cái cây treo cổ
 
Em có, em có
Đến chỗ cái cây không?
Hãy đeo một cái vòng cổ của hy vọng
Đứng bên cạnh tôi
Những sự việc kỳ lạ thường xảy ra ở đây
Sẽ không có ai ở đó đâu
Nếu chúng ta gặp nhau
Dưới cái cây treo cổ
 
Em có, em có
Đến chỗ cái cây không?
Nơi tôi bảo em chạy đi
Để cả hai ta đều được tự do
Những sự việc kỳ lạ thường xảy ra ở đây
Sẽ không có ai ở đó đâu
Nếu chúng ta gặp nhau
Dưới cái cây treo cổ
 
(Đồng thanh:)
Em có, em có
Đến chỗ cái cây không?
Nơi họ treo cổ một gã đàn ông
Họ bảo hắn đã giết ba người
Những sự việc kỳ lạ thường xảy ra ở đây
Sẽ không có ai ở đó đâu
Nếu chúng ta gặp nhau
Dưới cái cây treo cổ
 
Em có, em có
Đến chỗ cái cây không?
Nơi người chết réo gọi
Cho tình yêu của gã chạy trốn
Những sự việc kỳ lạ thường xảy ra ở đây
Sẽ không có ai ở đó đâu
Nếu chúng ta gặp nhau
Dưới cái cây treo cổ
 
(Nhạc)
 
Grazie!
Postato da NắngNắng 2016-01-05
Commenti dell’autore:

Vòng cổ của hy vọng là cái dây thòng lọng đấy, cho ai đang có hy vọng. Regular smile

Commenti fatti
Read about music throughout history