• Hazbin Hotel (OST)

    Loser, Baby → traduzione in Filippino/Tagalog→ Filippino/Tagalog

Condividere
Font Size
Testi originali
Swap languages

Loser, Baby

[Husk, Angel Dust]
So things look bad, and your back's against the wall
Your whole existence seems fuckin' hopeless
You're feelin' filthy as a dive bar bathroom stall
Can't face the world sober and dopeless
You've lost your way, you think your life is wrecked
Well, let me just say you're correct
(Wait, what?)
 
You're a loser, baby
A loser, goddamn baby
You're a fucked-up little whiny bitch
(Hey!)
You're a loser, just like me
(Thanks, asshole)
You're a screws-loose boozer
An only one-star reviews-er
You're a power-bottom at rock bottom
But you got company
(This supposed to make me feel better?)
 
There was a time I thought that no one could relate
To the gruesome ways in which I'm damaged
But lettin' walls down, it can sometimes set you straight!
We're all livin' in the same shit sandwich
 
[Angel Dust]
I sold my soul to a psychopathic freak
 
[Husk]
Haha! And you think that makes you unique?
Get outta here, man!
We're both losers, baby
We're losers, it's okay to be a
 
[Angel Dust]
Coked-up, dick-suckin' ho?
 
[Husk]
Baby, that's fine by me
 
[Angel Dust and Husk]
I'm a loser, honey
A schmoozer and a dummy
But at least I know I'm not alone
You're a loser
Just like me!
 
I got an appetite for gamblin'
I got an appetite for samplin' every drug and sex toy I can find
Go ahead baby, sing that song, come on!
I got no holes left to deflower
I sold my soul to save my power
Now I'm on that demon's leash
I'm trapped and it gets worse with every hour
 
You're a loser, baby
A loser, but just maybe if we
Eat shit together, things will end up differently
It's time to lose your self-loathin'
Excuse yourself, let hope in, baby
Play your card, be who you are
A loser, just like me
 
Traduzione

Talo, Baby

[Husk, Angel Dust]
Mahirap nga't eto ka sa sulukan
'Di maka-asa sa kabuhayan
Dumi ng 'yong sala, sayo'y kumakapit
Pagkat ang bisyo'y 'di kapiling
Nawawala, aahon ka pa ba
Sabihin ko lang na tama ka nga
(Teka, ano?)
 
Ikaw ay talo, baby
Talunan, grabe baby
Mala-tampuhin, munting puta
(Hoy!)
Talunang katulad ko
(Salamat, gago)
Ikaw ay walwalero
Maralitang bolero
Bottomesa na nasa wakasan
Ngunit 'di ka nag-iisa
(Dapat ba gumaan pakiramdam ko diyan?)
 
May panahon nung akala ko'y ako lamang
Ang nakaranas na mapinsala
At 'pag gumuho ka, isip mo'y mabubukas
Lahat tayo'y narito sa laliman
 
[Angel Dust]
Ang diwa ko'y hawak ng isang gago
 
[Husk]
Haha! At kala mo ikaw lang ang ganoon?
Maniwala ka, man!
Talo tayo, baby
Talunan, ayos lang maging 'sang
 
[Angel Dust]
Mabisyo na pokpok?
 
[Husk]
Baby, pwede din iyon
 
[Angel Dust and Husk]
Ako'y tapon, honey
Talunan at tanga din
Pero di ako nag-iisa
May katulad na
Talunan!
 
Ang hilig kong magsugalan
Ang hilig kong tumikim ng bawat droga't kahindutan diyan
Sige pa baby, kanta ka pa, sige!
Nagamit nang bawat butas ko ha
Ang diwa ko'y aking binenta
At ako'y pag-aari ng
Kamay na humihigpit sa kada oras
 
Ikaw ay talo, baby
Talunan, pero kahit
Tiisin natin ito ay tayo ay papalarin
Oras nang bitawan ang ating
Kasuklaman, umasa rin sa
Sarili mo, at magtimpi,
Talunan ka at ako
 
Per favore aiutaci a tradurre “Loser, Baby”
Hazbin Hotel (OST): 3 più popolari
Idioms from "Loser, Baby"
Commenti