Pubblicità

Help, I'm a Fish! (traduzione in Bulgaro)

  • Artista: Creamydk
  • Canzone: Help, I'm a Fish! 7 traduzioni
  • Traduzioni: Bulgaro, Croato, Danese, Olandese, Polacco, Spagnolo, Tedesco
  • Richieste: Francese
Inglese

Help, I'm a Fish!

I'm a little yellow fish ... (yellow fish yellow fish yellow fish yellow fish)
(*giggle*)
I'm a little yellow fish ... (yellow fish yellow fish yellow fish yellow fish)
 
I'm a little yellow fish in the deep blue sea,
Won't somebody help me!
I'm a little yellow fish in the deep blue sea,
Won't somebody save me!
(save me... save me...)
 
Do you wanna know how living is beneath the waves?
Do you wanna know how everything I knew was changed?
 
It wasn't such a big commotion,
I just had a drop of magic potion.
And with a wriggle... a twist... a splash... and a splish...
I was a FISH!
Help me...!!
 
Do you wanna take a whalebus - wanna meet a stupid shark?
Do you wanna ride a seahorse or hide in an oyster park?
 
It isn't such a big commotion,
All you need is magic potion.
And with a wriggle... a twist... a splash... and a splish...
You're a FISH!
Help me...!!
 
Help me, help me I need a remedy - help me, help me
(help me - help me)
Help me, help me I need a remedy - help me, help me
(help me - help me...)
 
Life is strange at the bottom of the ocean
You won't believe the things you see
Stay ashore, don't give in to notions
If you don't wanna be like me...
 
I'm a little yellow fish in the deep blue sea,
Won't somebody help me!
(help me)
I'm a little yellow fish in the deep blue sea,
(deep blue sea)
Won't somebody save me!
(Somebody heaalllpp mee!)
A little yellow fish in the deep blue sea,
(a little yellow fish in the deep blue sea)
...Won't somebody save me!
 
Postato da zhabbazhabba Gio, 27/12/2012 - 00:05
Ultima modifica MichaelNaMichaelNa Gio, 20/06/2019 - 17:37
Commenti dell’autore:

A song from the Danish animated film "Help, I'm a Fish!" http://en.wikipedia.org/wiki/Help!_I%27m_a_Fish

traduzione in BulgaroBulgaro
Allinea i paragrafi
A A

Помощ, аз съм рибка!

Аз съм малка жълта рибка... (жълта риба, жълта риба, жълта риба, жълта риба)
(*смях*)
Аз съм малка жълта рибка... (жълта риба, жълта риба, жълта риба, жълта риба)
 
Аз съм малка жълта рибка в дълбокото синьо море
Няма ли някой да ми помогне!
Аз съм малка жълта рибка в дълбокото синьо море
Няма ли някой да ми помогне!
(Да ми помогне... да ми помогне...)
 
Искаш ли да знаеш какъв е животът под вълните?
Искаш ли да знаеш как всичко, което знаех, се промени?
 
Не беше толкова голяма суматоха
Просто взех капка магична отвара
И с въртене... извивка... плясък...
Бях риба!
Помогнете ми...!
 
Искаш ли да хванеш автобус-кит -- искаш ли да срещнеш тъпа акула?
Искаш ли да се возиш на морско конче или пък да се криеш в стрида?
 
Не е чак толкова голяма суматоха
Всичко, което ти трябва, е магична отвара
И с въртене... извивка... плясък...
Си риба!
Помогнете ми...!
 
Помогнете ми, помогнете ми, трябва ми лекарство - помогнете, помогнете (помогнете ми, помогнете ми)
Помогнете ми, помогнете ми, трябва ми лекарство - помогнете, помогнете (помогнете ми, помогнете ми)
 
Животът е странен в дъното на океана
Няма да повярваш нещата, които виждаш
Стой на брега, не се отдавай на хрумвания
Ако не искаш да си като мен...
 
Postato da Daiana8879Daiana8879 Mer, 13/11/2019 - 18:23
Aggiunto su richiesta di Kasia19160Kasia19160
Per favore aiutaci a tradurre “Help, I'm a Fish!”
Raccolte con "Help, I'm a Fish!"
Creamydk: 3 più popolari
Commenti fatti