Pubblicità

หลับตา (Làp dtaa) (Traslitterazione)

หลับตา

คืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุข
ขอจงลืมวันวานผ่านมา
คืนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องใดหรอกหนา
เพราะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอ
 
คืนนี้ดาวลางเลือนเสียงนกละเมอ
เสียงเรไรบรรเลงเรียกขวัญ
ตัวฉันนั้นจะคอยดูแลป้องกัน
ริ้นยุงไรเข้ามาใกล้เธอ
 
หลับตาซิที่รัก ในวงแขนของฉัน
จะไม่มีผู้ใด คิดทำร้ายเธอได้
หลับตาซิที่รัก ขอเธอนอนหลับฝัน
เพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่ กับฉัน
 
จงพริ้มตาแล้วนอนเสียนะเจ้านอน
เสียงเจ้าแมวเกเรก้องดัง
ฟังซิเจ้าจงฟัง ลืมเถิดความหลัง
เพราะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอ
 
คืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุข
ขอจงลืมวันวานผ่านมา
คืนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องใดหรอกหนา
เพราะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอ
 
หลับตาซิที่รัก ในวงแขนของฉัน
จะไม่มีผู้ใด คิดทำร้ายเธอได้
หลับตาซิที่รัก ขอเธอนอนหลับฝัน
เพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่ กับฉัน
 
หลับตาซิที่รัก ในวงแขนของฉัน
เพื่อพรุ่งนี้ได้พบ วันใหม่ กับฉัน
 
Postato da AnerneqAnerneq Ven, 02/04/2021 - 22:11
Ultima modifica FaryFary Mar, 18/05/2021 - 09:15
Traslitterazione
Allinea i paragrafi

Làp dtaa

Keun née ter jong non dûuay jai bpen sùk
Kŏr jong leum wan waan pàan maa
Keun née mâi dtông gluua rêuuang dai ròk năa
Prór chăn yang kong yòo glâi chít ter
 
Keun née daao laang leuuan sĭiang nók lá-mer
Sĭiang ray-rai ban-leng rîiak kwăn
Dtuua chăn nán jà koi doo lae bpông gan
Rín yung rai kâo maa glâi ter
 
Làp dtaa sí têe rák nai wong kăen kŏng chăn
Jà mâi mee pôo dai kít tam ráai ter dâai
Làp dtaa sí têe rák kŏr ter non làp făn
Pêuua prûng-née dâai póp wan mài gàp chăn
 
Jong prím dtaa láew non sĭia ná jâo non
Sĭiang jâo maew gay-ray gông dang
Fang sí jâo jong fang leum tèrt kwaam lăng
Prór chăn yang kong yòo glâi chít ter
 
Keun née ter jong non dûuay jai bpen sùk
Kŏr jong leum wan waan pàan maa
Keun née mâi dtông gluua rêuuang dai ròk năa
Prór chăn yang kong yòo glâi chít ter
 
Làp dtaa sí têe rák nai wong kăen kŏng chăn
Jà mâi mee pôo dai kít tam ráai ter dâai
Làp dtaa sí têe rák kŏr ter non làp făn
Pêuua prûng-née dâai póp wan mài gàp chăn
 
Làp dtaa sí têe rák kŏr ter non làp făn
Pêuua prûng-née dâai póp wan mài gàp chăn
 
Grazie!

©Rujix

Postato da RujixRujix Mar, 18/05/2021 - 00:36
Commenti fatti
Read about music throughout history