Hotel California (traduzione in Persiano)

Advertisements
traduzione in Persiano

هتل کالیفرنیا

Versioni: #1#2#3#4#5
بزرگراه تاریک، به بیابان می مانَد
 
باد سردی موهایم را نوازش می کند.
 
بوی گرم "ماری جو آنا" ای که می سوزد، در هوا می پیچد.
 
در فاصله ای دور، چراغی را دیدم که سوسو می کرد
 
در سَرَم احساس سنگینی کردم، چشمانم تار شد
 
باید تمامش می کردم، دیگر برای آن شب کافی بود!
 
دختری در آستانه ی در ایستاده بود
 
نوای ناقوس در سَرَم موج می زد
 
با خودم فکر می کردم:
 
این جا هم می تواند بهشت باشد، هم می تواند جهنم باشد!
 
آن گاه، او شمعی روشن کرد، و راه را به من نشان داد
 
از پایین راهرو، صداهایی می آمد
 
فکر کنم صدایشان را می شنیدم که می گفتند:
 
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید
 
چه جای دوست داشتنی ای! چه چهره ی دوست داشتنی ای!
 
هتل کالیفرنیا تعداد زیادی اتاق دارد
 
در هر زمانی از سال، می توانید به این جا بیایید
 
خیالش، مانند پارچه ای لطیف است
 
او "مرسدس بنز" داشت!
 
همراهش، تعداد ریادی پسر زیبا بود
 
که آنان را دوست خطاب می کرد
 
چه زیبا در حیاط می رقصیدند
 
چه تابستان گرم و دلنشینی بود
 
برخی می رقصیدند تا به یاد آورند، برخی می رقصیدند تا فراموش کنند
 
پیشخدمت را صدا زدم: لطفا شرابم را برایم بیاورید
 
او گفت: از 1969، آن شراب را این جا نداشته ایم!
 
و همچنان آن صدا ها، از دور دست ها، مرا می خوانند
 
نیمه شب بیدارت می کنند،
 
تا صدایشان را بشنوی که می گویند:
 
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید
 
چه مکان دوست داشتنی ای! چه چهره ی دوست داشتنی ای!
 
آنان زندگی را در هتل کالیفرنیا سپری می کنند
 
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت
 
سقف آیینه کاری شده،
 
شامپاین صورتی در ظرف یخ است و دخترک می گوید:
 
ما همه، به میل خود در این جا زندانی هستیم
 
و در اتاق رئیس، برای جشن گرفتن، دور هم جمع شدند
 
چاقو های استیلشان را فرو می برند،
 
ولی نمی توانند آن جانور را بکُشند.
 
آخرین چیزی که به یاد می آورم، این بود که به طرف در می دویدم
 
باید راه برگشتی پیدا می کردم به جایی که قبلا در آن بودم
 
مسئول شیفت شب گفت: آرام باش، ما برای به پذیرایی شدن اینجاییم،
 
هر وقت بخواهی می توانی قصد رفتن کنی و تسویه حساب کنی،
 
ولی هیچ گاه نمی توانی این جا را ترک کنی!
 
Postato da edris1000 Ven, 16/11/2012 - 20:13
Commenti dell’autore:
Inglese

Hotel California

Commenti fatti
Mr. No one    Lun, 26/11/2012 - 18:03

داداش شما که نمی دونی اصلا شعر درباره ی چیه، چرا ترجمه می کنیش؟

Fary    Mer, 09/11/2016 - 20:50

The line "Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes bends" has been corrected in the original lyrics.