Cây nhà lá vườn

Postato da For Debut Lun, 19/07/2021 - 04:15

Meanings of "Cây nhà lá vườn"

Inglese

It means fruit, which means ready-to-eat garden foods that don't cost money to buy.
(Ý nói về trái cây, nghĩa là vật ăn sẳn chẳng tốn tiền mua)

Spiegato da For DebutFor Debut il Lun, 19/07/2021 - 04:15
Explained by For DebutFor Debut