كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد

Postato da arc-en-ciel Dom, 14/10/2018 - 20:11

Traduzioni idiomatiche di “كوزه گر از كوزه شكسته آب ...”

Arabo
باب النجار مخلع
Spiegazioni:
Francese
C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé
Spiegazioni:
Francese
Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé
Spiegazioni:
Hindi
हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता
Spiegazioni:
Hindi
दीये तले अन्धेरा
Spiegazioni:
Hindi
दूसरों को नसीहत खुद मियॉँ फ़ज़ीहत
Spiegazioni:
Inglese
The shoemaker's son always goes barefoot.
Spiegazioni:
Cinese, Inglese #1, #2
Polacco
Szewc bez butów chodzi.
Russo
Сапожник без сапог
Spiegazioni:
Russo #1, #2
Sardo (dialetti settentrionali)
In domu de ferreri, schironi de linna
Spiegazioni:
Spagnolo
En casa del herrero, cuchillo de palo
Spiegazioni:
Spagnolo
En la casa del herrero, el cuchillo es de palo
Spiegazioni:
Spagnolo #1, #2
Tedesco
Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe
Turco
terzi kendi söküğünü dikemez
Spiegazioni:
Veneto
In casa del scarpèr 'i ga le scarpe rote
Spiegazioni:

Meanings of "كوزه گر از كوزه شكسته آب ..."

Persiano

معمولاً کسی که صاحب هنر و حرفه ای است،خودش از آن بهره ای نمیبرد و در استفاده از هنر خویش تنبل است

Spiegato da arc-en-cielarc-en-ciel il Dom, 14/10/2018 - 20:11
Explained by arc-en-cielarc-en-ciel