شخص مرن

Postato da johnydepp.salah Ven, 17/09/2021 - 13:28

Traduzioni idiomatiche di “شخص مرن”

Tedesco
nicht pingelig sein
Spiegazioni:

Meanings of "شخص مرن"

Arabo

مش بصعوبة إنك ترضيه

Spiegato da johnydepp.salahjohnydepp.salah il Ven, 17/09/2021 - 13:28
Explained by johnydepp.salahjohnydepp.salah